สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่ PROBIKE

PROBIKE | โปร KTC ผ่อน 0% 10 เดือน

(AHDSP-014)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน

เฉพาะรุ่นจักรยานที่ร่วมรายการ

>>จักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
1.1 Series, EMONDA ALR 4, EMONDA ALR 5, EMONDA ALR 6, EMONDA SL 6, Lexa 2, DOMANE ALR 3, DOMANE SLR 6, DOMANE SLR 7 DISC, DOMANE ALR 4, SLIQUE SLR 6, SLIQUE SLR 7

>>จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
Marlin 6, Marlin 7, CALI S DISC, X-CALIBER-7 29, SUPERFLY 5, X-CALIBER-9, PROCALIBER 9.6, SKYE SL DISC, SKYE S DISC, PROCALIBER 9.7 WSD, PROCALIBER 9.8 SL, FUEL EX 9.8, FUEL EX 9.9, PRECALIBER 24 21SPD (Kids), PRECALIBER 20 6SPD (Kids), REMEDY 9.827.5ER

>>จักรยานทั่วไป (Lifestyle bike)
FX2, FX3, FX2 WSD, FX3 WSD, FX S4, FX S4 WSD, FX S5, VERVE 3 WSD, NEKO 1 WSD, NEKO 2 WSD, DS 2, DS 3, DS 4

1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60

ที่ร้าน Probike ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 
 • ร้านอมรไบค์
 • ร้านช.กิติชัย 
 • ร้านคันทรี่ ไบค์
 • ร้าน เจ.เซอร์วิส
 • ร้านแจ๊กกี้ไบค์  
 • ร้านจักรยานเล็ตส์ไบค์
 • ร้านมีแสงเซาท์เทรินไบร์
 • ร้านโมเดิร์นไบค์
 • ร้านมิสเตอร์ วี ไบค์ช๊อป
 • ร้านเมืองทองเซ็นเตอร์ไบค์
 • ร้านนายจันทร์ ไบค์
 • ร้านนครไทยจักรยาน
 • ร้านนอร์ทเทิร์น ไบค์
 • ร้านแสงทอง
 • ร้านสหพัฒน์
 • ร้านสมาร์ทไบค์
 • ร้านสวนธน ไบค์พลัส
 • ร้านธนาไบค์
 • ร้านสองล้อ
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60 ที่ร้าน Probike ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ* ดังนี้ ร้านอมรไบค์/ ร้านช.กิติชัย/ ร้านคันทรี่ ไบค์/ ร้าน เจ.เซอร์วิส/ ร้านแจ๊กกี้ไบค์/ ร้านจักรยานเล็ตส์ไบค์/ ร้านมีแสงเซาท์เทรินไบร์/ ร้านโมเดิร์นไบค์/ ร้านมิสเตอร์ วี ไบค์ช๊อป/ ร้านเมืองทองเซ็นเตอร์ไบค์/ ร้านนายจันทร์ ไบค์/ ร้านนครไทยจักรยาน/ ร้านนอร์ทเทิร์น ไบค์/ ร้านแสงทอง/ ร้านสหพัฒน์/ ร้านสมาร์ทไบค์/ ร้านสวนธน ไบค์พลัส/ ร้านธนาไบค์/ ร้านสองล้อ
  *เฉพาะรุ่นจักรยานที่ร่วมรายการ
  >>Road Bike
  (1.1 Series, EMONDA ALR 4, EMONDA ALR 5, EMONDA ALR 6, EMONDA SL 6, Lexa 2, DOMANE ALR 3, DOMANE SLR 6, DOMANE SLR 7 DISC, DOMANE ALR 4, SLIQUE SLR 6, SLIQUE SLR 7)
  >>Mountain Bike (Marlin 6, Marlin 7, CALI S DISC, X-CALIBER-7 29, SUPERFLY 5, X-CALIBER-9, PROCALIBER 9.6, SKYE SL DISC, SKYE S DISC, PROCALIBER 9.7 WSD, PROCALIBER 9.8 SL, FUEL EX 9.8, FUEL EX 9.9, PRECALIBER 24 21SPD (Kids), PRECALIBER 20 6SPD (Kids), REMEDY 9.827.5ER)
  >>Lifestyle Bike (FX2, FX3, FX2 WSD, FX3 WSD, FX S4, FX S4 WSD, FX S5, VERVE 3 WSD, NEKO 1 WSD, NEKO 2 WSD, DS 2, DS 3, DS 4)
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค่า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภทมาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท 
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสวงนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 หรือที่ บริษัท โปรไบค์ จำกัด และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ: โปรไบค์ สาขา ถ.สารสิน โทร. 02 254 1077, สาขา ถ. พระราม 3 โทร. 02 294 943-37

Probike (โปรไบค์) | บริษัท โปรไบค์ จำกัด

02 254 1077

www.probike.co.th