ที่เดียวจบ ครบ คุ้ม ทุกเรื่องกีฬา

ต่อที่ 1 รับฟรีทันที

ถุงเท้า Reebok จำนวน 1 คู่ มุลค่า 130 บาท 
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์รับถุงเท้าเพียง 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิกบัตรฯตลอดโครงการ ถุงเท้ามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบ/สี/ขนาด ของถุงเท้า

ต่อที่ 2 แลกรับส่วนลดเพิ่ม หรือรับเครดิตเงินคืน
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15 % เมื่อมียอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท /เซลส์สลิป (เฉพาะชำระเต็มจำนวน) + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15 % หรือ 150 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5 % 
3.5 % แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ทุก 5,000 บาท/เซลส์สลิป นาน 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
2.5 % แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ทุก 5,000 บาท/เซลส์สลิป นาน 6 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ SW วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก 
หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณรับเครดิตเงินคืน จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท หรือยอดใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดโครงการ ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น
 
1 พ.ค. - 31 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC- SCG VISA PURCHASING และบัตรฯ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด1ชิ้น/ใบ ต่อ 1เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น เงื่อนไขการให้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนน KTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”)ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC –ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC- SCG VISA PURCHASING และบัตรฯ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับ ส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาโดยสมาชิกสามารถใช้ คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 15% ของราคาสินค้าทุก 1,000 บาท สำหรับการซื้อสินค้า/บริการนั้นรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 6. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลัง การหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  สำหรับสมาชิกบัตรฯเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC –ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC- SCG VISA PURCHASING และบัตรฯ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนน KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 3. เคทีซีจำทะการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 31พ.ค.60, 31 มิ.ย. 60, 31 ก.ค. 60)
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th