ช้อปสุดคุ้ม ลดแล้ว ได้แลกรับเพิ่ม กับบัตรเครดิต KTC ที่งาน Supersports Super Sale

Supersports Super Sale | อุปกรณ์กีฬาลดราคาสูงสุด 70% กับขบวนสินค้า หลากหลายแบรนด์ดัง

(AHDSP-024)

แลกรับเครดิตเงินคืน 14%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท/เซลส์สลิป (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
+ ใช้ทุก 500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

» รายละเอียดวันที่/สถานที่จัดงาน
24 ก.ค. – 6 ส.ค. 60 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
25 ก.ค. – 7 ส.ค. 60 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
27 ก.ค. – 9 ส.ค. 60 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
10 – 23 ส.ค. 60 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
11 - 24 ส.ค. 60 MBK CENTER
17 - 30 ส.ค. 60 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
27 ส.ค. – 4 ก.ย. 60 อัมรินทร์ พลาซ่า
28 ส.ค. – 10 ก.ย. 60 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6 - 19 ก.ย. 60 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
28 ก.ย. - 4 ต.ค. 60 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
29 ก.ย. - 8 ต.ค. 60 ไบเทคบางนา
   
ดูรายละเอียด/สอบถามการลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนได้ที่หน้างาน
** สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะวันที่มียอดใช้จ่าย และภายในระยะเวลาแต่ละงานอีเว้นท์

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, KTC MASTERCARD และ KTC JCB เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ โดยยกเว้น รายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
  3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรแต่ละประเภท ภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  
  4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท ต่อเซลส์สลิป ต่อการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เท่านั้น โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 500 บาท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้  
  5. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  7. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และการแลกซื้อสินค้าในรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นความรับผิดชอบของร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการและของร้านค้าที่แลกซื้อนั้น
  8. กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/sport

Supersports

www.supersports.co.th