ช้อปสุดคุ้ม ลดแล้ว ได้แลกรับเพิ่ม กับบัตรเครดิต KTC ที่งาน Supersports Super Sale

Supersports Super Sale - The Ultimate Sneaker Sale up to 70% อุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดัง ลดราคาสูงสุด 70%

(LHBSP-009)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

> จันทร์ – พฤหัสบดี  แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
> ศุกร์ – อาทิตย์        แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
+ ใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ SSP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

* สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะวันที่มียอดใช้จ่าย และภายในระยะเวลาแต่ละงานอีเว้นท์

≡ รายละเอียดวันที่/สถานที่จัดงาน
3 – 16 ก.ค. 61            เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
19 ก.ค. – 1 ส.ค. 61     เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
26 ก.ค. – 13 ส.ค. 61   เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA, KTC MASTERCARD และ KTC JCB เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ โดยยกเว้น รายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
  3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรฯ แต่ละประเภท ภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  
  4. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ต่อการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 15% ของยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทดังกล่าว หรือคิดเป็นเงินจำนวน 130 บาท หรือ 150 บาท เข้าบัญชีบัตรฯ เท่านั้น โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
  5. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  7. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และการแลกซื้อสินค้าในรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นความรับผิดชอบของร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการและของร้านค้าที่แลกซื้อนั้น
  8. กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/sport

Supersports

www.supersports.co.th