เดินทางใกล้ไกล ก็ไม่ขาดการติดต่อ
กับ Wi-Ho Pocket wifi ด้วยบัตรเครดิต KTC

รับส่วนลดสูงสุด 60%

สำหรับค่าเช่า Pocket Wi-Fi
เมื่อทำการจองและชำระเงินผ่านลิงค์ https://ktc.wi-ho.co.th เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pocket Wi-Fi Wi-Ho โทร. 061 404 1991

จอง : 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ช่วงเวลาการจองโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 โดยไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง
 2. จองล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันเดินทาง ได้ที่ช่องทาง https://ktc.wi-ho.co.th และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 3. หากมีการแจ้งความประสงค์ในการยกเลิก ต้องให้ทราบภายใน 2 วัน ก่อนวันที่จะได้รับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นจำนวน 200 บาท ต่อเครื่อง (อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม) ค่าบริการธนาคารสำหรับการคืนเงินใดๆ หากมีจะต้องชำระโดยผู้ใช้บริการ, ฯลฯ
 4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกออเดอร์ของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล contact@wi-ho.co.th หรือทางโทรศัพท์ (+66) 061 405 1551, (+66) 061 404 1991 เวลา 09:00 – 19:00 HRS
 5. สามารถเช่า Pocket Wi-Fi ประเทศอื่นได้ที่ www.wi-ho.co.th
 6. สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ขอบเขตความรับผิดชอบ ของบริษัทสำหรับปัญหาการเชื่อมต่อ ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ จะจำกัดเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ให้โดย บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใดๆ ที่ปรากฏในรายการด้านล่างนี้
  • a.   ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากการจัดการ หรือการใช้อุปกรณ์โดยผู้ใช้งาน,ฯลฯ ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากกรณีจำเพาะเจาะจง,การจัดการการดำเนินงาน, การตั้งค่า หรือความเข้ากัน,ฯลฯ ของอุปกรณ์ ซึ่งกิดจากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ
  • b.   ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม,ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน,ฯลฯ
  • c.   ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากภูมิประเทศโดยรอบ สิ่งกีดขวางจากอาคารสิ่งปลูกสร้าง, เรดาร์หรือคลื่นวิทยุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เมื่อผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ
  • d.   ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ,ฯลฯ
 7. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากการจัดการ หรือการใช้อุปกรณ์โดยผู้ใช้งาน,ฯลฯ
 8. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากกรณีจำเพาะเจาะจง,การจัดการการดำเนินงาน, การตั้งค่า หรือความเข้ากัน,ฯลฯ ของอุปกรณ์ ซึ่งกิดจากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ
 9. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม,ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน,ฯลฯ
 10. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากภูมิประเทศโดยรอบ สิ่งกีดขวางจากอาคารสิ่งปลูกสร้าง, เรดาร์หรือคลื่นวิทยุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เมื่อผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ
 11. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ,ฯลฯ
 12. ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากสาเหตุอื่น ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท
 13. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาเช่า สำหรับกรณีสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง จำเป็นต้องเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาดังต่อไปนี้
  • e.   อุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย: 6,000 บาท
  • f.    หัวชาร์จ: 250 บาท
  • g.   สายเคเบิ้ล: 250 บาท
  • h.   แบตเตอรี่: 500 บาท
  • i.    แบตเตอรี่สำรอง: 2,000 บาท
  • j.    ซิมการ์ด (ถ้ามี): 1,500 บาท
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

Wi Ho

061 404 1991

https://ktc.wi-ho.co.th