จ่ายเบากว่า เริ่มธุรกิจในฝันเร็วขึ้น กับบัตรเครดิต KTC

(KTBGO-012)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน รถ Food Truck  สูงสุด 200,000 บาท  (รุ่น S1, M1, M2, M3, M3(1), M4) เท่านั้น 

16 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พนักงานขาย
 
สาขาที่ร่วมรายการ
มีโชคกรุ๊ป จังหวัดนครราชสีมา 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ มีโชคกรุ๊ป จังหวัดนครราชสีมา ภายในช่วงระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 31 ธ.ค.60 เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK , KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC - SCG VISA PURCHASING,  KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้าผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน สูงสุด 200,000 บาท สำหรับค่าสินค้าตามรุ่นที่ร่วมรายการ (รุ่น S1, M1, M2, M3, M3(1), M4) เท่านั้น
  3. กรณีมีเงินส่วนต่างภายหลังจากการใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI การหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวผ่านบัตรฯ เท่านั้น
  4. สมาชิกสามารถใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน สำหรับรถที่เข้าร่วมรายการ (รุ่น S1, M1, M2, M3, M3(1), M4)
  5. สมาชิกที่ประสงค์จะได้แลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ จะต้องแจ้งการใช้สิทธิ์กับพนักงานก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
  6. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก รายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
  8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เอง เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ
  9. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 02 123 5000

มีโชคกรุ๊ป จังหวัดนครราชสีมา

044 020 737-8, 044 491 553-4

www.meechoke.com