กินคุ้มสุดฟิน แถมบินเที่ยว เปรี้ยวสุดฟัน

(KTBGO-032)

ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 30% หรือรับเมนูพิเศษฟรี

เมื่อทานอาหารครบตามที่ร้านค้ากำหนด


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

เมื่อทานอาหาร + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 18% เฉพาะบัตรฯ KTC VISA
 • รับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับบัตรฯ KTC ทุกประเภท

ลงทะเบียน
พิมพ์ “DD” วรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
เช่น DD 1234567891011121#1000
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)


ต่อที่ 3 ลุ้นเที่ยวฟรีตลอดทริป เที่ยวหรูภูเก็ต พัดสุดชิค บิน กิน ล่องเรือยอร์ชสุดฟิน

เมื่อทานอาหารครบทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นทันที
พิเศษ สำหรับบัตรฯ KTC VISA รับ 2 สิทธิ์
รวม 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รางวัลละ 80,000 บาท
รวมมูลค่า 400,000 บาท

แพ็กเกจท่องเที่ยวประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ภูเก็ต สายการบิน Bangkok Airways 
 • พัก Foto Hotel 3วัน 2คืน พร้อม Dinner มื้อพิเศษชมพระอาทิตย์ตกบน Rooftop ของโรงแรม และ Aroma Massage
 • ล่องเรือยอร์ช Full Day Trip กับ Sailing Yacht Thailand
 • พร้อมอาหารทุกมื้อตลอดทริป และรถรับส่ง - สนามบินภูเก็ต
   
10 ก.ค. – 31 ต.ค. 60
 
คลิกเพื่อดู โปรโมชั่นร้านอาหารจังหวัดชลบุรี >
คลิกเพื่อดู โปรโมชั่นร้านอาหารจังหวัดประจวบฯ & เพชรบุรี >
คลิกเพื่อดู โปรโมชั่นร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา >
คลิกเพื่อดู โปรโมชั่นร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ >

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการรับส่วนลดและของสมนาคุณ 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับส่วนลด/แลกรับของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ KTC FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ 
 4. สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการ
           
เงื่อนไขลุ้นรับรางวัล 
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ในการลุ้นรับรางวัลตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภท เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท รวมถึงพนักงานเคทีซี และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ทุกๆ 500 บาทต่อเซลส์สลิป จะได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจบินซ่าสุดฟันตามรายการนี้ ดังต่อไปนี้  
  • รับ 2 สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจบินซ่าสุดฟัน สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA หรือ
  • รับ 1  สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจบินซ่าสุดฟัน สำหรับบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดการใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน รายการแบ่งชําระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคํานวณสิทธิการลุ้นรับของรางวัลในรายการนี้
 4. ของรางวัลในรายการนี้ คือ แพคเกจท่องเที่ยวแพ็กเกจบินซ่าสุดฟันพร้อมที่พัก โดยจะประกอบไปด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน และแพคเกจท่องเที่ยว สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท จำนวน  5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่ารถโดยสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวค่าออกตั๋วเครื่องบิน,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่าภาษีสนามบินแล้ว  แต่ไม่รวมค่าอาหารหรือค่ารถโดยสารเดินทางในวันเดินทางส่วนตัว
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิก จากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ที่ร่วมรายการของสมาชิกตามเงื่อนไข โดยแยกเป็นรายบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ  
 6. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการเคทีซีจะนำสลาก/หรือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้มารวมกัน เพื่อจับสลาก/หรือชิ้นส่วนหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา14.00 น. เป็นต้นไป ณ เคทีซีทัช สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองไว้ จำนวน 20 รายชื่อ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยหากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัล และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะได้รับรางวัลเหลืออยู่ต่อไปอีก เคทีซีจะทำการยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยว กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี  ภายใน  30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี      
 8. หากสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัล หรือไม่ทำการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ  
 9. กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีเพียง 1 รางวัล   ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ 
 10. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด (ถ้ามี) 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯเท่านั้น และขอ
 12. สงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลจนกว่าจะสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดตามเงื่อนไชที่เคทีซีฯ กำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 13. สมาชิกผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเดินทางภายในวัน เวลา และสถานที่ และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เคทีซีกำหนดเท่านั้น 
 14. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซี ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว
 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมีที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับเครดิตเงินคืน ทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 3. เมื่อสมาชิกมีที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 18% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA หรือ
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ 
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น กรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ โดยพิจารณายอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการ  
        
เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการน จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการดังกล่าว โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน  กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 5. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา การตัดสิน และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. กรุณาศึกษารายละเอียดสาขาของร้านค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 02 123 5000