ล่องเรือข้ามอ่าวไทย กับเรือเฟอร์รี่พัทยา - หัวหิน

(KTBGO-027)

Royal Passenger Line

ต่อที่ 1 รับส่วนลดทันที 10%
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายเซลส์สลิป

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ FY วรรค ตามด้วนเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000
(ค่าสางครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น 
  2. ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ เท่านั้น
  4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  5. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรอบปฏิทิน (8 พ.ค. – 31 ก.ค. 60)
  3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th