ซัมเมอร์นี้ กิน ชิม อิ่ม คุ้ม กับ บัตรเครดิต KTC 
ที่ร้านอาหารดัง ณ ชลบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 

(KTBGO-014)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป ได้ทุกวัน ณ ร้านอาหารดังที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ 
• ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ แลกคะแนน เท่ากับยอดใช้จ่ายบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 13% 
• ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ แลกคะแนน เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 15%


รับส่วนลดทันที 5% - 10% หรือรับ Special Menu

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการกำหนด สอบถามรายละเอียดส่วนลดได้ที่ร้าน


รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ

ชลบุรี
1.    มุมอร่อย
2.    ปูเป็น
3.    ประภาคารบ้านอำเภอ
4.    La Ferme 
5.    Hard Rock Cafe
6.    Sea Salt
7.    Chariot Pub & Restaurant
8.    Bluefin Beach Bar and Restaurant
9.    ลา แมร์ บางแสน
10.    Grappa Ristorante Italiano & Wine Bar
11.    Cafe De Beach
12.    เปี๊ยกโภชนา
13.    ภู แอท เลิฟ
14.    เรือนทะเลบางเสร่
15.    แสนโปรด
16.    In a Good Mood Cafe & Bistro
17.    ชายทะเลบางพระ
18.    Scala Dinner
19.    A La Campagne (Tea Factory)
 
ประจวบคีรีขันธ์ & เพชรบุรี 
1.    บ้านอิสระ 
2.    The Chocolate Factory Huahin
3.    The’ Tea House
4.    HOBS Seenspace Huahin
5.    ปลาทู เรสเตอรองท์
6.    เจ้เขียว ซีฟู้ด
7.    ชมวิว ซีฟู้ด
8.    วิไลวรรณ
9.    ลาแมร์ เรสเตอร์รองท์
10.    เนินชเล
11.    บ้านปูเป็น
12.    ชมทะเล
13.    Pony Café
 
ลงทะเบียน SMS แลกรับเครดิตเงินคืนส่งมาที่ 061384 5000
 • พิมพ์ SM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 • เช่น SM 1234567812345678#1000
 • (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ)
 • ส่ง SMS ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”)  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
 4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (“1 เม.ย.– 30 มิ.ย. 2560”)
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000