บริการ Secured e-pay

บริการ Secured e-pay

เป็นบริการด้านความปลอดภัยให้กับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ในการทำรายการชำระค่าสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับระบบ Verified by Visa (VbV) ของวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล และ Mastercard Securecode (MCSC) ของมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล และ J/Secure ของเจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล และด้วยกลไกป้องกันข้อมูลในการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรถึง 2 ขั้นตอน คือ การใช้รหัส VbV , MCSC หรือ J/Secure อันเป็นรหัสป้องกันการลักลอบใช้บัตรและโจรกรรมข้อมูลบัตร และ ข้อความส่วนตัว (Personal Message) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเป็นร้านค้าในระบบออนไลน์ที่ได้ลงทะเบียนกับ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล และมาสเตอร์การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล และ เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต KTC ในระบบออนไลน์ จะดำเนินการในรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานของ SSL 128 Bit