ประโยชน์ต่อผู้ถือบัตร

ประโยชน์ของ Verified by Visa, Mastercard Securecode และ J/Secure ต่อผู้ถือบัตร

  • เพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตกับร้านค้าออนไลน์
  • ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำหมายเลขบัตรเครดิตของท่านไปใช้โดยมิชอบ
  • การตรวจสอบด้วยรหัส Verified by Visa (VbV) , Mastercard Securecode และ J/Secure ที่ผู้ถือบัตรกำหนดด้วยตนเอง และมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับ Visa, Mastercard Securecode และ JCB อย่างถูกต้อง
  • ข้อความส่วนตัว (Personal Message) ที่ผู้ถือบัตรกำหนดขึ้นเอง เพื่อมั่นใจว่ากำลังทำรายการซื้อสินค้าและบริการบนระบบที่ให้บริการโดย KTC
  • การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลทุกขั้นตอน
  • สมัครใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด