วิธีการสมัครใช้บริการ

วิธีการสมัคร

การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Secured e-pay สามารถทำได้ 2 วิธี

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  • เข้าไปยังเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.ktc.co.th
  • เลือกหัวข้อ Secured e-pay

  Secured e-pay

  VerifiedByVisaMastercard SecurecodeJCB

   

 2. ลงทะเบียนขณะทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ระบบจะแสดงหน้าลงทะเบียนให้ผู้ถือบัตรลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ (กรณีผู้ถือบัตรยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Secured e-pay มาก่อน)

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนหลักในการสมัครและลงทะเบียน Verified by Visa, Mastercard Securecode และ J/Secure

ขั้นที่ 1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิต
ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต
ขั้นที่ 3 อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ Secured e-pay
ขั้นที่ 4 กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Message) กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับ KTC เพื่อรับรหัส OTP และกำหนดภาษาของ SMS ที่จะรับ OTP
ขั้นที่ 5 กรอกรหัส OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัคร
ขั้นที่ 6 หน้าจอแจ้งการลงทะเบียนสำเร็จ

หมายเหตุ

*บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท สามารถใช้กับบริการ Secured e-pay ได้ ยกเว้นบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC
**หากยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการ Secured e-pay ท่านจะไม่สามารถทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนระบบออนไลน์ได้