คำถามที่พบบ่อย

เมนู "สรุปยอดการใช้จ่าย" คืออะไร ?

เมนู "สรุปยอดการใช้จ่าย" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ ยอดเงินที่เรียกเก็บ, วันครบกำหนดชำระเงิน ด้วยตนเองผ่าน ClickKTC

จะทำการดูข้อมูล "สรุปยอดการใช้จ่าย" ได้อย่างไร ?

ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลของบัตร KTC โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" บน ClickKTC แล้วทำการเลือกดูข้อมูลบัตร KTC ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

ในกรณีที่มีบัตร KTC หลายใบ สามารถเรียกดูข้อมูลของทุกบัตรได้หรือไม่ ?

ในกรณีที่ท่านมีบัตรหลายใบ ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลของบัตรได้ทุกใบ โดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" บน ClickKTC แล้วทำการเลือกดูข้อมูลบัตร KTC ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

จะทำการดูข้อมูลสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และ สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ผ่าน ClickKTC ได้หรือไม่ ?

สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ KTC ประเภทได้ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC, สินเชื่อพร้อมใช้ KTC CASH และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC PROUD ซึ่งข้อมูลแสดงจะเป็นข้อมูลที่ถูกตัดรอบบิลแล้ว โดยเข้าไปที่เมนู "สรุปยอดค่าใช้จ่าย" แล้วทำการเลือกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท่านได้

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน ClickKTC ต้องทำอย่างไร?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง