คำถามที่พบบ่อย

หากลืม Email ที่ลงทะเบียนไว้ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "ลืม Email" แล้วระบุหมายเลขบัตร KTC ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ และหมายเลขประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ OTP หลังจากยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้ง Domain ของ Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ และจะได้รับ Email ยืนยันการใช้บริการลืมชื่อผู้ใช้งานตาม Email ที่ได้ระบุไว้

หากยังจำ Email ไม่ได้หลังจากระบบแจ้ง Domain Email Address ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ยังจำ Email ที่ใช้เข้าสู่บริการ ClickKTC ไม่ได้หลังจากระบบแจ้ง Domain Email Address ท่านสามารถแจ้งสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง