คำถามที่พบบ่อย

การโอนคะแนนสะสมผ่านทาง ClickKTC นั้นมีขั้นตอนอย่างไร ?

สามารถทำรายการโอนคะแนนสะสมผ่านทาง ClickKTC โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่เมนู "คะแนนสะสม"
  2. เลือกเมนู "โอนคะแนนสะสมระหว่างบัตร"
  3. เลือกบัตรที่ต้องการโอน เลือกบัตรที่ต้องการรับโอน ระบุจำนวนคะแนนที่จะโอน และระบุข้อมูลต่างๆ ตามกำหนดให้ครบถ้วน
  4. กดปุ่ม "โอนคะแนนสะสม"
  5. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อทำรายการสำเร็จระบบจะทำการโอนคะแนนสะสมไปยังบัตรที่รับโอนคะแนนสะสมทันที และระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันการทำรายการไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

หลังจากทำรายการเสร็จแล้วสามารถใช้คะแนนสะสมได้เลยหรือไม่ ?

หลังจากทำรายการโอนคะแนนสะสมสำเร็จ สามารถใช้คะแนนสะสมได้ทันที

คะแนนสะสมปกติ สามารถโอนรวมกับคะแนนสะสมของ ROP หรือ FlyerBonus ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำการโอนคะแนนประเภท ROP หรือ FlyerBonus รวมกันกับคะแนนสะสมปกติได้

หากทำรายการเรียบร้อยแล้วสามารถทำการยกเลิกได้หรือไม่ ?

หลังจากที่ได้ดำเนินการโอนคะแนนสะสมสำเร็จ ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง