คำถามที่พบบ่อย

เมนู "คะแนนสะสม" คืออะไร ?

เมนู "คะแนนสะสม" คือ ฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตรวจสอบ คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้จ่ายของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ KTC ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต KTC และ สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน ClickKTC

ท่านสามารถเรียกดูคะแนนสะสมได้อย่างไร ? / สามารถเรียกดูคะแนนสะสมคงเหลือได้อย่างไร ?

สามารถเรียกดูคะแนนสะสมคงเหลือ ผ่านทางเมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "คะแนนสะสม" แล้วเลือกบัตรที่ท่านต้องการเรียกดูคะแนนสะสม เพื่อดูคะแนนสะสมคงเหลือที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด

สามารถเรียกดูคะแนนสะสมหลังทำการใช้จ่ายได้ทันทีหรือไม่ ?

คะแนนสะสมจากรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะแสดงในระบบหลังจากผ่านไปแล้ว 1 วัน

ท่านสามารถเรียกดูคะแนนสะสมชนิดไหนได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลคะแนนสะสมได้ทุกชนิดโดยเข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว" และใช้เมนูย่อย "คะแนนสะสม" เพื่อดูคะแนนสะสมที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด และที่เมนู "คะแนนสะสมระหว่างเดือน" เพื่อดูคะแนนสะสมที่ท่านได้รับในรอบเดือนปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบน ClickKTC ต้องทำอย่างไร ?

หากไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนสะสมคืออะไร ?

คะแนนสะสมคือคะแนนสะสมสำหรับบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เพื่อใช้แลกซื้อสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

มีคะแนนสะสมทั้งหมดกี่ประเภท ?

คะแนนสะสม มี 2 ประเภท ได้แก่

1) คะแนนสะสมปกติ (Standard Point) หมายถึง คะแนนสะสม ที่สมาชิกได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ จากการใช้บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ตามปกติ ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน โดยคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
2) คะแนนสะสมพิเศษ (Promotion Point) หมายถึง คะแนนสะสม ที่ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือจากการใช้บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ในรายการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะครั้งคราว โดยมีเงื่อนไขคะแนนสะสมที่ได้รับอาจมีวันหมดอายุภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากมีคะแนนสะสมทั้ง 2 ประเภท คือคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ จะถูกตัดคะแนนอย่างไร เมื่อสมาชิกทำรายการแลกซื้อสินค้า /บริการ ?

เมื่อสมาชิกทำรายการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการตัดคะแนนสะสมที่มีวันหมดอายุก่อน