คำถามที่พบบ่อย

ต้องใช้อะไรในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ClickKTC ?

ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ClickKTC จะต้องใช้ Email และหมายเลขบัตร KTC

มีขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ClickKTC อย่างไร ?

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน ClickKTC โดยทำการ คลิกที่นี่ และ ทำการกดปุ่ม "ลงทะเบียน" แล้วกรอกข้อมูลตามหน้าจอที่ปรากฎ แล้วทำการกดปุ่ม ตกลง เพื่อเข้าสู่หน้าจอยืนยันรหัส OTP โดยระบบจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้กับ KTC เมื่อท่านได้รับ SMS ให้นำ รหัส OTP กรอกเพื่อทำการยืนยัน จากนั้นระบบจะส่ง Email Activation ไปยัง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ เมื่อได้รับ Email ให้ทำการกดลิงค์ เพื่อยืนยันการสมัคร เมื่อทำการยืนยันสำเร็จ ท่านสามารถเข้าใช้งาน "ClickKTC" โดยใช้ Email และ Password ที่ท่านระบุไว้ได้ทันที

สามารถเข้าใช้บริการ ClickKTC ได้ทันที หลังจากลงทะเบียนใช้บริการสำเร็จหรือไม่ ?

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ทันที เมื่อทำการยืนยัน ผ่าน Email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ClickKTC โดยใช้ Email ซ้ำได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถใช้ Email ซ้ำในการลงทะเบียนได้ (จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 Email)

หากประสบปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ Internet ในระหว่างการลงทะเบียน ClickKTC ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ทำรายการสมัครใช้บริการ ClickKTC ไม่สำเร็จ เนื่องจากขาดการเชื่อมต่อระบบ Internet ให้ทำการปิดและเปิดบราวเซอร์ ใหม่ และดำเนินการ ลงทะเบียน อีกครั้ง

สามารถเปลี่ยน Email ที่ใช้บริการ ClickKTC ได้หรือไม่ ?

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน Email ที่ใช้เข้าสู่บริการ ClickKTC ท่านสามารถแจ้งทำการเปลี่ยนได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากต้องการยกเลิก Email (Deactivate Email) ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่ต้องการยกเลิก Email ที่ใช้เข้าสู่บริการ ClickKTC ท่านสามารถแจ้งทำการเปลี่ยนได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถใช้ Email ที่ลงทะเบียนกับ TapKTC กับระบบ ClickKTC ได้หรือไม่ ?

ท่านสามารถใช้ Email ที่ลงทะเบียนกับ TapKTC กับระบบ ClickKTC ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่