คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าใด?

เคทีซี จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ (ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท)

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ต่างจากสินเชื่อบุคคล KTC CASH อย่างไร ?

สินเชื่อบุคคลของเคทีซี มี 2 ประเภทให้เลือกสอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัคร โดยสินเชื่อพร้อมใช้เป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินประเภทหมุนเวียน ไว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉิน หรือโอกาสพิเศษต่างๆ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณเลือก และได้รับบัตรเพื่อใช้ในการเบิกถอนเงินสดสำหรับวงเงินส่วนที่เหลือที่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งทุกครั้งที่กดเงินสดจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และเมื่อผ่อนชำระคืน วงเงินจะตีกลับให้สามารถเบิกถอนได้

ส่วนสินเชื่อบุคคลเป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินและโอนครั้งเดียวให้ในบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครต้องการ ผู้สมัครสามารถใช้เงินก้อนนั้น ๆ ในการจัดการกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ โดยจะได้รับเงินหลังจากอนุมัติภายใน 2 วันทำการ สินเชื่อแบบนี้ไม่มีบัตรกดเงินสดออกให้สำหรับใช้กดเงินสำรองยามฉุกเฉิน และเมื่อผ่อนชำระวงเงินจะไม่ตีกลับให้สามารถใช้ได้อีก

จะชำระค่างวดสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ได้ที่ช่องทางการชำระเงินใดได้บ้าง?

อ่านรายละเอียดได้จาก ช่องทางการชำระเงินของ KTC PROUD

กรณีที่มีบัตรเครดิตหรือบริการอื่น ๆ กับเคทีซีอยู่แล้ว จะสามารถขอสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ได้หรือไม่ อย่างไร ?

คุณสามารถสมัครขอใช้บริการสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ได้ โดยสมัครที่ KTC Touch หรือสมัครผ่านตัวแทนขายของบริษัทฯ 
หากมีสินเชื่อบุคคล KTC CASH ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว กรณีที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อพร้อมใช้ เคทีซีจะพิจารณาวงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ลูกค้าต้องมีสมาชิกภาพสินเชื่อบุคคล KTC CASH เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน

เมื่อสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะสามารถทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

เคทีซีจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ในการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อของลูกค้าต้องเป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด

เมื่อสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แล้วจะทราบผลได้อย่างไร?

เบื้องต้น ทาง KTC จะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบทั้งอนุมัติ และไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านช่องทาง SMS

เมื่อได้รับอนุมัติสิเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะได้รับบัตรเบิกถอนเงินสดภายในระยะเวลากี่วัน ?

จะได้รับเงินสดก้อนแรกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครเลือกภายใน 1 วันทำการหลังอนุมัติ ส่วนบัตรเบิกถอนเงินสดนั้น กรณีกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับบัตรเบิกถอนเงินสดประมาณ 7 วันทำการ (หรือประมาณ 1 สัปดาห์) และต่างจังหวัดประมาณ 15 วันทำการ (หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์) หากไม่ได้รับบัตรในระยะเวลาที่กำหนด สามารถโทรสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิก 02 123 5000

จะเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้กี่เดือน สำหรับสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ?

สินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระเหมือนสินเชื่อบุคคล KTC CASH ลูกค้าจะผ่อนชำระเต็มจำนวนที่เบิกถอนเงินสด หรือผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% หรือ 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าก็ได้

สำหรับวงเงินก้อนแรกที่โอนผ่านบัญชีธนาคาร ก็จะผ่อนขั้นต่ำ 3% หรือ 300 บาท หรือชำระเต็มจำนวนก็ได้

ขอทราบเหตุผล กรณีที่ไม่อนุมัติสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ?

เคทีซีได้พิจารณาข้อมูลและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อของผู้สมัคร และพบว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สามารถสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ได้หรือไม่ ?

เคทีซีไม่มีนโยบายในการให้บริการสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD กับคนต่างชาติ

หากไม่ได้รับการอนุมัติ และประสงค์จะขอเอกสารการสมัครคืนทั้งหมด จะทำได้หรือไม่ ?

เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครแต่อย่างใด

ขอทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ?

เคทีซีจะพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานประกอบคำขอสินเชื่อเป็นสำคัญ ซึ่งจะใช้นักวิเคราะห์สินเชื่อพิจารณาประกอบ

ในการชำระค่างวด จะผ่อนชำระมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยชำระเต็มจำนวนก็ได้

บัตรเบิกถอนเงินสดที่ออกให้มีกำหนดอายุหรือไม่ ?

บัตรที่ได้รับมีกำหนดอายุงาน 10 ปี นับจากวันที่ออกบัตร ทาง KTC อาจออกบัตรต่ออายุให้ท่าน โดยจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ตามที่อยู่จัดส่งใบแจ้งยอดชำระ (Statement) ของสมาชิกล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนบัตรเก่าหมดอายุ อย่างไรก็ดี การพิจารณาต่ออายุบัตรหรือไม่ ถือเป็นดุลยพินิจของเคทีซีโดยฝ่ายเดียว
เมื่อท่านได้รับบัตรใหม่แล้ว ให้ท่านตัดบัตรเก่าออกเป็นสองส่วน เพื่อป้องกันการสับสนและบุคคลอื่นที่อาจนำบัตรเก่าของท่านไปใช้ ในกรณีที่ท่านต้องการแจ้งบอกเลิกการใช้บัตร ท่านต้องแจ้งให้ KTC ทราบผ่านศูนย์บริการสมาชิก 02 123 5000 เพื่อทำการยกเลิกบัตร

สมาชิกจะประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้อย่างไร ?

สมาชิกจะสามารถขอแลกคะแนนสะสมเป็นเงินโอนเข้าบัญชี โดยแจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์บริการสมาชิก KTC Phone 02 123 5000 หรือที่ KTC TOUCH

คะแนนสะสม Forever Rewards ของ KTC เป็นอย่างไร ?

  1. คะแนนสะสม Forever Rewards ในแต่ละรอบบัญชี สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้
    คะแนนสะสม Forever Rewards = อัตราคะแนน Forever Rewards (%) x ยอดเบิกถอนในรอบบัญชีปัจจุบัน**
  2. อัตราคะแนน Forever Rewards (%) ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างสุทธิ* ดังตารางดังนี้
ยอดคงค้างสุทธิ* อัตราคะแนนสะสม Forever  Rewards
น้อยกว่า 1,000 บาท 0.75%
1,000 - 79,999 บาท 3.25%
80,000 - 149,999 บาท 5.50%
150,000 บาท ขึ้นไป 12.0%

*ยอดคงค้างสุทธิ หมายถึง ยอดเงินรวมที่เรียกเก็บของรอบบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้ง เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม และภาษีมูลค่าเพิ่ม หรืออื่นๆ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนเงินที่ชำระคืน (payment) จำนวนเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขาย และรายการปรับปรุง (ถ้ามี) ในรอบบัญชีปัจจุบัน

**ยอดเบิกถอน หมายถึง ยอดเงินที่สมาชิกเบิกถอนจากบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ซึ่งรวมถึงยอดเงินสินเชื่อก้อนแรกที่โอนเข้าบัญชี ยอดเงินที่เบิกถอนผ่านเครื่อง เอทีเอ็ม ยอดเงินที่ใช้วงเงินสำหรับค่าสินค้าและบริการ หรือค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Forever Rewards

มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการแลกคะแนนสะสมเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ ?

สมาชิกสามารถอ่านได้จากคู่มือการใช้บัตรที่ส่งให้ในครั้งแรกเมื่อได้รับอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์คร่าว ๆ ได้แก่

  • คะแนนสะสม Forever Rewards จากบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ ไม่สามารถนำไป แลก โอน และ/หรือใช้ร่วมกับคะแนนสะสม Forever Rewards ของบัญชีบัตรเครดิต KTC VISA/MasterCard ทุกประเภททั้งบัตรหลักและบัตรเสริมไม่ว่ากรณีใดๆ
  • คะแนนสะสม Forever Rewards ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และการแลกรับเงินโอนเข้าบัญชีสามารถโอนเข้าบัญชีได้เฉพาะบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ของสมาชิกเท่านั้น
  • สมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพสินเชื่อพร้อมใช้และไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในรายการ Forever Rewards ได้
  • กรณีที่สมาชิกต้องการยกเลิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ จะต้องใช้สิทธิ์แลกเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ ก่อนการยกเลิกบัตรไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • การแลกคะแนนสะสมเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ