สมัครใช้บริการ

สมัครง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทาง

  1. KTC PHONE 02 123 5000
  2. KTC TOUCH ทุกสาขา   ดาวน์โหลดใบสมัคร
  3. บริการออนไลน์ ที่ https://click.ktc.co.th