English Language
หน้าแรก > ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์ม

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของ KTC และส่งกลับถึงเจ้าหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard / JCB 
แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Personal Information Change Request)
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้านิติบุคคล (Entity Information Change Request) 
แบบฟอร์มมอบฉันทะในการรับบัตรเครดิต
แบบฟอร์มยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
ใบสมัครชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือน (Auto Payment)
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย/กรุงศรีฯ (บัตรเครดิต)
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน (บัตรเครดิต)
แบบฟอร์มขอตรวจสอบ / ปฏิเสธรายการเรียกเก็บ
แบบฟอร์มเพิ่มวงเงินถาวร 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (สินเชื่อ)
 

คู่มือ / วิธีการ

วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Apple iTunes (ios7)
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนกับ Account Apple iTunes
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนและการผูกบัตรเครดิตกับ Facebook
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Google Wallet
วิธียกเลิกรายการซื้อ / ขอเงินคืนกับ Google Wallet
วิธียกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับ Account Paypal
วิธียกเลิกการทำรายการกับ Account Paypal
วิธีการยกเลิกเกมส์ผ่าน Steam Games
วิธีการร้องขอการคืนเงิน จาก www.origin.com
วิธีลบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จาก www.origin.com
แนะนำบัตรเครดิต KTC Virtual
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการออนไลน์ ClickKTC
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการออนไลน์ TapKTC