วิธีชำระเงิน

1. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชำระค่างวดด้วยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ติดต่อรับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ KTC Phone 0 2665 5000 หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

2. ชำระที่ KTC Touch โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
ชำระด้วยเงินสดหรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” รวมทั้งขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และเขียนชื่อ-นามสกุลพร้อมหมายเลขบัญชีเงินกู้ด้านหลังเช็ค พร้อมแนบใบแจ้งบัญชี เป็นเอกสารการชำระโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

 สาขา KTC Touch

 

3. ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

เพียงกรอกแบบฟอร์มการชำระเงินที่แนบมาพร้อมใบแจ้งยอดและนำไปแสดงที่ธนาคาร การชำระด้วยเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม "KTC-สินเชื่อบุคคล" สำหรับธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา และสั่งจ่ายในนาม "บมจ.บัตรกรุงไทย" สำหรับธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทิสโก้ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี ธ.ธนชาต ธ.ออมสิน และ ธ.การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขบัญชีสินเชื่อด้านหลังเช็ค

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ 30 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
ธ.กสิกรไทย 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการสำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทิสโก้ 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ธนชาต 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
13 บาท/รายการ 13 บาท/รายการ
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท/รายการ 13 บาท/รายการ
 
ธ.อาคารสงเคราะห์ 13 บาท/รายการ 13 บาท/รายการ
 
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
 
ธ.กรุงเทพ 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

 

4. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 100,000บาท)
ธ.กสิกรไทย 10 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.ไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 10 บาท/รายการ
ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท/รายการ 13 บาท/รายการ
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท/รายการ (เฉพาะเงินสด)
ธ.กรุงเทพ 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

 

5. ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

พร้อมแนบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ดเป็นเอกสารการชำระเงิน

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
เทสโก้ โลตัส 10 บาท/รายการ
เจ มาร์ท เพย์พ้อยท์ 15 บาท/รายการ
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
ในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
รายละเอียดสาขา
15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์
รายละเอียดสาขา
15 บาท/รายการ
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
20 บาท/รายการ
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
การประปานครหลวง
รายละเอียดสาขา
10 บาท/รายการ
ไปรษณีย์ไทย 13 บาท/รายการ
เอ็มเปย์ สเตชั่น
(เอไอเอส/เทเลวิซ)
15 บาท/รายการ
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี 15 บาท/รายการ (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ)
ทีโอที 15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)

 

6. ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.ไทยพาณิชย์
www.scbeasy.com
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย
www.tmbdirect.com
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี
https://uobcyberbanking.com
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา
www.krungsrionline.com
10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 200,000บาท)
ธ.กสิกรไทย
www.kasikornbank.com
15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.กรุงไทย
www.ktb.co.th
ไม่เสียค่าบริการ
ธ.กรุงเทพ 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

 

7. ชำระผ่านระบบโทรศัทพ์อัตโนมัติ (Phone Banking)

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.ไทยพาณิชย์
0 2777 7777
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย
1558
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน
50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่มร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี
0 2285 1555
10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา
1572
10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 100,000บาท)
ธ.กสิกรไทย
0 2888 8888
15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ)

ธ.กรุงเทพ

1333

10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

 

8. ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ
ธ.ไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.กรุงเทพ 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

 

9. ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือ

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอพลิเคชั่น
• วิธีการ Register
• วิธีชำระเงินผ่านระบบมือถือ
15 บาท/รายการ
(ชำระขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)
บริการเอ็มเปย์
(ระบบเอไอเอส)
• ขั้นตอนในการใช้บริการ
15 บาท/รายการ