วิธีชำระเงิน

1. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชำระค่างวดด้วยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.กสิกรไทย 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ติดต่อรับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่

กลับขึ้นด้านบน 2.ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ 

    • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน 

    • ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

    • กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ

        - สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับชำระ จากลูกค้า" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค

        - สำหรับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท เช็ค ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา  สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "KTC-สินเชื่อบุคคล" ​และ/หรือ เช็คธนาคารอื่น ​สั่ง​จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บมจ. บัตรกรุงไทย"  (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล​ ​หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค

       - เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร

 

plus สาขา KTC Touch

 

กลับขึ้นด้านบน 3.ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ชำระด้วยเงินสด  
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 13 บาท/รายการ
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท/รายการ
ธ.อาคารสงเคราะห์ 13 บาท/รายการ

ชำระด้วยเงินสด / เช็ค
 
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ 30 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
ธ.ไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.กสิกรไทย 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
  • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
  • (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
  • สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
ธ.ทิสโก้ 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 10 บาท/รายการ 15 บาท/รายการ
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต KTC-Government Savings Bank ทุกประเภท
  • สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
  • (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
  • สำหรับเขตต่างจังหวัดรับชำระไม่เกิน 50,000 บาท
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ธนชาต 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.กรุงเทพ 15 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

    หมายเหตุ :

     • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน 

     • ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

     • กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ

        - สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC และสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับชำระ จากลูกค้า" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค

        - สำหรับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท เช็ค ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา  สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "KTC-สินเชื่อบุคคล" ​และ/หรือ เช็คธนาคารอื่น ​สั่ง​จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บมจ. บัตรกรุงไทย"  (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนขื่อ-นามสกุล​ ​หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค

       - เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร
 

กลับขึ้นด้านบน 4.ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีบัญชี

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
ธ.กรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ
ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
(ชำระได้ไม่เกิน 100,000บาท)
ธ.กสิกรไทย 10 บาท/รายการ 25 บาท/รายการ
ธ.ไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ทหารไทย 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ธ.ยูโอบี 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
ธ.ออมสิน 10 บาท/รายการ
ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาท/วัน
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 13 บาท/รายการ 13 บาท/รายการ
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 บาท/รายการ 10 บาท/รายการ
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท/รายการ 
ธ.กรุงเทพ 10 บาท/รายการ 20 บาท/รายการ
สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม ร้อยละ 0.1
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

กลับขึ้นด้านบน 5.ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

  ในเขต กทม. และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
เทสโก้ โลตัส 10 บาท/รายการ (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ/วัน)
เจ มาร์ท เพย์พ้อยท์ 15 บาท/รายการ
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
ในร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท
รายละเอียดสาขา
15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส
ในร้านค้าทรูพาร์ทเนอร์
รายละเอียดสาขา
15 บาท/รายการ
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
20 บาท/รายการ
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
การประปานครหลวง
รายละเอียดสาขา
10 บาท/รายการ
ไปรษณีย์ไทย 13 บาท/รายการ
เอ็มเปย์ สเตชั่น
(เอไอเอส/เทเลวิซ)
15 บาท/รายการ
จุดบริการแคชเชียร์บิ๊กซี 15 บาท/รายการ (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ)
ทีโอที 15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
แอร์เพย์ เคาน์เตอร์ 15 บาท/รายการ (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ)