English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง


VP – Application Development & PMO
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor or Master Degree in Information Technology or related fields
bullet_green.gif Experienced in Card Business and System functions at least 10 years
bullet_green.gif Basic technical knowledge

Responsibilities:
bullet_green.gif To support Business processes & services
bullet_green.gif To manage the team to create / enhance the system solutions (application and technical)
bullet_green.gif To manage the team to design / create / enhance the Information / Data and services
bullet_green.gif To manage the projects in total solutions (application system and infrastructure)
bullet_green.gif To manage and design the system integration
bullet_green.gif To conduct and coordinate for systems and process testing and schedule releases
HR Planning Manager
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor or Master’s Degree in Human Resources Management, Political Sciences, Psychology, Business Administration or related fields
bullet_green.gif Age 32-40 Years
bullet_green.gif Good understanding of HR processes, Company's Operations and Business Strategy
bullet_green.gif Decision making skills and problem solving skills
bullet_green.gif Related experience more than 8 years as a generalist or specialist in HR fields

Responsibilities:
bullet_green.gif Develop and Execute HR strategy, HR policy and procedure, Manpower planning, Organization structure, Job grade structure, etcPrepare all HR analysis information to CEO and support special project as assigned
bullet_green.gif Plan and Execute HR strategy to HR action plan to be aligned with HR Strategy and Business Direction.
bullet_green.gif Implementation, Communication and Follow up the feedback of HR Strategy and HR action plan
bullet_green.gif Responsible for OD including Succession Planning, Talent Management, Career Management and Management & Functional Trainee Project
bullet_green.gif Plan and implement OD strategy into HR Functions
bullet_green.gif Advice, Consult and Share knowledge to other colleagues
bullet_green.gif Work closely with the Head of HR to Initiate, Design and Implement OD Project
bullet_green.gif Act as a consultant and partner with business functions to implement and monitor frameworks and process
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Manager / Assistant Manager IT Support
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor’s Degree or Higher in Statistics, MIS, Business computer or IT
bullet_green.gif At least 7-10 years of work experience in Business Analysis, IT Project Management, Database Marketing.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage
bullet_green.gif Have ability to use analysis/statistical tools
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif Manage IT Projects to support business payment products and strategies.
bullet_green.gif Work with related parties to analyze cause of problem, propose and operate solutions.
bullet_green.gif Provide merchant and customer information and data to support MIS database
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required.
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย /หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธ สมัยใหม่
เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนา
และวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
Manager – E - Commerce Manager
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้Microsoft office, Mac User , Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้าน E-commerce 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจออนไลน์
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online market) ตลอดจนออนไลน์ function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯรวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบภายใน
และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจออนไลน์
Marketing Manager
Job Descriptions
bullet_green.gif Stimulate card usage and installment program including creating loyalty to credit card holder.
bullet_green.gif Initiative marketing program, dealing and monitoring the spending program to ensure program success.
bullet_green.gif Responsible for budget controlling by project by project .
bullet_green.gif Establishing strong relationship with strategic partners (Brand & Merchant).
bullet_green.gif Managing Communication and Advertising to promote marketing program.
bullet_green.gif Managing profitability in responsible area.

Qualifications
bullet_green.gif Male or female, age 32 years old up.
bullet_green.gif Bachelor's or Master's Degree in Marketing, Business Development, Business Strategy or others
bullet_green.gif Working experience at least 5 years in marketing department.
bullet_green.gif Expert to work with Excel and PowerPoint .Good presentation
bullet_green.gif Work well the under pressure, High responsibility for job assignment and Goal Oriented
bullet_green.gif Having product knowledge or business of IT is an advantage.
Manager : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 5 ปี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Assistant Manager - Travel & Leisure Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาต​รี​ หรือสูงกว่า ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการบริหารโครงงานการตลาด มี​ความคิดสร้างสรรค์ ​ความรับผิดชอบ​สูง​ ขยัน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
bullet_green.gif มีทักษะการใช้ MS Office และการสื่อสารภาษาอังกฤษ(พูดเขียน)ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ปฏิบัติงานด้านการสานสัมพันธ์กับพันธมิตรในกลุ่มบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) และ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (National Tourism Organisations) ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติด้วยความมีประสิทธิภาพและด้วยจิตบริการ
bullet_green.gif สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (แคมเปญ) ด้วยข้อเสนอและรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจและกระตุ้นการใช้บริการและขยายฐานผู้ใช้บริการ สร้างรายได้และผลกำไรให้แก่เคทีซี
bullet_green.gif เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับพันธมิตรเพื่อให้สามารถให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ประสานงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อีเว้นท์ดำเนินได้ด้วยความรายรื่น และแคมเปญสามารถออกสู่ตลาดได้ภายในเวลาที่กำหนด (Operation ด้าน Merchant เปิดร้านค้า / Legal หนังสือสัญญามอบสิทธิประโยชน์ / MIS ดึงข้อมูลเพื่อศึกษาก่อน และหลังแคมเปญเพื่อสรุปผล / สายงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา)
bullet_green.gif ติดตามผลการดำเนินงาน
bullet_green.gif ประเมินผลงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์
bullet_green.gif นำข้อสรุปจากผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญในครั้งต่อไป
bullet_green.gif เยี่ยมเยียนพันธมิตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
bullet_green.gif สรรหาพันธมิตรรายใหม่จากกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการนำทัวร์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจจากคู่ค้าเหล่านั้น
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูล เกาะติดความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทิศทางของภาคอุตสาหกรรมและแนวทางของคู่แข่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด
bullet_green.gif ร่วมกำหนดแผนงานด้านการตลาด และวางยุทธศาสตร์ทางการตลาดในการจัดหาสิทธิประโยชน์พิเศษที่แตกต่างอยู่อย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรบริษัททัวร์ โดยใช้ข้อมูลจากข้อข้างต้น
Assistant Manager – Partnership & Co-Branded
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะทางด้านการขาย ทั้งการขายด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถพัฒนาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเป็นนักขายได้
bullet_green.gif เป็นผู้มีภาวะผู้นำทีมสูง สามารถนำพาทีมไปสู่ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสารได้
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ
bullet_green.gif มีทักษะในการทำงานพื้นฐานระบบปฏิบัติการ PowerPoint, Words, Excel

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ประสานงานดูแลเจ้าหน้าที่ขายของ KTC ประจำเคาน์เตอร์อยู่ในห้าง BIG C ให้สามารถแนะนำข้อมูลและรับสมัครผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เคทีซี พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ขายของพันธมิตรทางการตลาด
bullet_green.gif ออกเยี่ยมเยียนพันธมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย
Assistant Manager – Information Technology Audit
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ , การกำกับดูแลกิจการ, การบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ ฯลฯ
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศ หรืองานด้าน IT ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์งานบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมประยุกต์ (Audit Software หรือ Audit Tools)
bullet_green.gif ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสารได้
bullet_green.gif สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบายได้ดี
bullet_green.gif หากมี Certified Internal Auditors (CIA หรือ CISA) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน
bullet_green.gif จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan) และจัดลำดับงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร และปริมาณงาน หรือความเร่งด่วนของงาน
bullet_green.gif กำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการตรวจสอบ (IT Control Objectives / IT Audit Program)
bullet_green.gif การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในด้าน IT Control / Application Control / General Computer Control (GCC) & Business Computer Control (BCC)
และการควบคุมความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk Control) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม
bullet_green.gif สอบทานการจัดทำรายงานตรวจสอบ และดูแลการจัดเก็บเอกสารประกอบการตรวจสอบตามหลักการที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
Assistant Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรม web service , HTML , Photoshop , Illustrator หรือ Dreamweaver
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในด้าน online travel marketing, social media marketing, และ รู้จักเวบไซด์ online travel ต่างๆ
bullet_green.gif มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ชอบการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และ social media ต่างๆ

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ดูแลรับผิดชอบช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการท่องเที่ยวของเคทีซีให้มีโครงสร้าง เนื้อหา การใช้งาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกบัตรและสร้างรายได้ให้แก่ KTC
Supervisor – Telesales
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KTC เป็นอย่างดี ผ่านงานด้านการดูแลทีมขายอย่างน้อย 1 ปี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Computer โปรแกรม Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif รับผิดชอบเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์ KTC สินเชื่อและบัตรเครดิตทั้งรายเดือนและรายปี
bullet_green.gif สรรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ KTC ทางโทรศัพท์ (Tele Sales) ฝึกอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ฯ ตลอดจนสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งกระตุ้นยอดขาย แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
Senior Officer - VIP Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์การให้บริการลูกค้า VIP หรือบัตร Hi-end
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ และระบบหลักในการใช้งานของบริษัทฯ (SCS) เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน รวมถึงมีกระบวนการคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการกลุ่มลูกค้า VIP, บัตร Infinite, World Mastercard, กลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Card)และกลุ่มผู้ถือหุ้น
bullet_green.gif สนับสนุนงาน KTC World & Travel Service ในการให้บริการข้อมูล Voucher, รถเช่า, ประกันการเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Supervisor / Officer- Command Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถิติ, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif วิเคราะห์, สรุปผลการโทรเปิดบัตร(Card Activation) รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Microsoft Excel หากได้ขั้น Advance จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำจัด Report Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการทีมได้ มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานตามเวลากะที่ได้รับมอบหมายได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif Monitor Real-Time Queue Calls และ การรับสายของพนักงาน Contact Center
bullet_green.gif ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการ Monitor พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำ Report ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ผลงานของหน่วยงานไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
bullet_green.gif นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแก่ Forntend Team หรือทีมที่เกี่ยวข้อง
Supervisor – MIS & Workforce Management (Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถิติ, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif วิเคราะห์, สรุปผลการโทรเปิดบัตร(Card Activation) รวมทั้งจัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Microsoft Excel หากได้ขั้น Advance จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif มีความรู้ทางด้านการทำจัด Report Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการทีมได้ มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานตามเวลากะที่ได้รับมอบหมายได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการ รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) จัดทำตารางการทำงานล่วงเวลา และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Supervisor/Officer – Quality Assurance (Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานประเมินคุณภาพของพนักงาน Contact Center การให้บริการอย่างน้อย 3 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในงานบริการเป็นอย่างดี พร้อมกับนำมาใช้ประกอบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
bullet_green.gif มีความเข้าใจงานประเมินคุณภาพการให้บริการ สามารถมารถใช้งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสายการสนทนา ได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะในความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม Coaching & Motivate เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับการ Feedback ได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif รับผิดชอบงาน การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Contact Center ที่ทำหน้าที่รับสายลูกค้า (Voice) และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการลูกค้าในลักษณะ Online (Non Voice) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด
bullet_green.gif สร้างและกำหนดรูปแบบหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน
bullet_green.gif ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ความรู้ ข้อชี้แนะต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมประชุม หารือ ให้ความคิดเห็น กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดีให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในเชิงสร้างสรรค์
bullet_green.gif วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานของพนักงานที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาพร้อมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปรับพัฒนาให้เป็นรูปธรรม
Coaching และพัฒนาทีมงานให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในด้านการประเมินสายการสนทนา และทุกๆด้าน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน
bullet_green.gif จัดทำ Process improvement จากประเด็นที่พบจากการประเมินสายการสนทนา ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการทำงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
bullet_green.gif สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ปัญหาประเด็นสำคัญ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริกา
bullet_green.gif ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ
Senior Office/Officer : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
Officer - UAT/Credit Acceptance
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการพิจาณาสินเชื่อ เช่น Credit Card, Personal Loan, Corporate Card หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
bullet_green.gif มีประสบการณ์การและมีความรู้ด้านการทดสอบระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เช่น Process งานของ Credit Card/Loan/Corporate Card ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif พัฒนาและปรับปรุงระบบให้รองรับการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif งานทดสอบแก้ไขและพัฒนาระบบงานด้านการพิจารณาสินเชื่อ
bullet_green.gif จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบระบบเพื่อนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
Officer - KTC World Travel & Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer – Merchant Service
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
bullet_green.gif ทำงานเป็นกะ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
Senior Officer – MIS
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สถิติประยุกต์
bullet_green.gif สามารถทำงานในสายงานในด้าน MIS อย่างน้อย 3 ปี
bullet_green.gif มีความสามารถด้าน Microsoft Office, SQL, SAS (พิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิต
bullet_green.gif มีทักษะการเขียนโปรแกรมติดต่อระบบฐานข้อมูล
bullet_green.gif ทักษะการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร/รายงานเชิงวิเคราะห์

บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล ประมวลผล และทำรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สรุปผลรายส่งเสริมการขายรวมถึงแนะนำข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางการตลาด
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
เลขานุการผู้บริหาร
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัวในการทำงาน

ลักษณะงาน
bullet_green.gif จัดทำและสนับสนุนงานด้านเอกสาร ตารางนัดหมาย ให้กับผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

ลักษณะงาน
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC

สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง