English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง


VP – Application Development & PMO
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor or Master Degree in Information Technology or related fields
bullet_green.gif Experienced in Card Business and System functions at least 10 years
bullet_green.gif Basic technical knowledge

Responsibilities:
bullet_green.gif To support Business processes & services
bullet_green.gif To manage the team to create / enhance the system solutions (application and technical)
bullet_green.gif To manage the team to design / create / enhance the Information / Data and services
bullet_green.gif To manage the projects in total solutions (application system and infrastructure)
bullet_green.gif To manage and design the system integration
bullet_green.gif To conduct and coordinate for systems and process testing and schedule releases
Manager - Consumer Electric & Homepro Marketing icon-new
Qualifications:
bullet_green.gif Male or female, age 32 years old up.
bullet_green.gif Bachelor's or Master's Degree in Marketing, Business Development, Business Strategy or related fields.
bullet_green.gif Working experience at least 5 years in marketing department.
bullet_green.gif Expert to work with Excel and PowerPoint. Good presentation skill
bullet_green.gif Work well the under pressure, high responsibility for job assignment and goal oriented.
bullet_green.gif Having product knowledge or business of IT is an advantage.

Responsibilities:
bullet_green.gif Stimulate card usage and installment program including creating loyalty to credit card holder.
bullet_green.gif Initiative marketing program, dealing and monitoring the spending program to ensure program success.
bullet_green.gif Responsible for budget controlling by project by project.
bullet_green.gif Establishing strong relationship with strategic partners (Brand & Merchant).
bullet_green.gif Managing communication and advertising to promote marketing program.
bullet_green.gif Managing profitability in responsible area.
Manager - Online Marketing icon-new
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif อายุ 32-40 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา MBA หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด Online 5 ปีขึ้นไป หากมีทักษะด้านงานขายแบบ B2B จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office, Mac User, Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์
bullet_green.gif มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ชอบงานที่ท้าทาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ Online
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทาง Online (Online Service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง Online (Online Market) ตลอดจน Online function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบ Online
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบภายใน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Online
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Manager / Assistant Manager IT Support
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor’s Degree or Higher in Statistics, MIS, Business computer or IT
bullet_green.gif At least 7-10 years of work experience in Business Analysis, IT Project Management, Database Marketing.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage
bullet_green.gif Have ability to use analysis/statistical tools
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif Manage IT Projects to support business payment products and strategies.
bullet_green.gif Work with related parties to analyze cause of problem, propose and operate solutions.
bullet_green.gif Provide merchant and customer information and data to support MIS database
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required.
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย /หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธ สมัยใหม่
เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนา
และวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
Manager – E - Commerce Manager
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้Microsoft office, Mac User , Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้าน E-commerce 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจออนไลน์
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online market) ตลอดจนออนไลน์ function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯรวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบภายใน
และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจออนไลน์
Assistant Manager – Corporate & SMEs Card (Credit Card)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 5 ปี
bullet_green.gif ทัศนคติดี ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
bullet_green.gif มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และสามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดได้ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
bullet_green.gif มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

ลักษณะงาน
bullet_green.gif วิเคราะห์และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดในตลาดต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ของประเทศ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สงขลา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ และสระบุรี เพื่อเจาะลึกเข้าถึงพันธมิตรที่มีศักยภาพของจังหวัด
bullet_green.gif ขยายพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นพันธมิตรในท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงกระชับสัมพันธ์กับพันธมิตรรายเดิมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น
bullet_green.gif เยี่ยมเยียนพันธมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC
bullet_green.gif สามารถ Cross Selling นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทาง KTC ให้กับพันธมิตรได้หลากหลาย อาทิ นำเสนอเรื่องกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Usage Spending), การขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในส่วนของบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ (Acquisition), การเปิดร้านค้าใหม่ติดตั้งเครื่องรับรูดบัตรเครดิต(Merchant Acquiring)
Assistant Manager - Travel & Leisure Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาต​รี​ หรือสูงกว่า ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการบริหารโครงงานการตลาด มี​ความคิดสร้างสรรค์ ​ความรับผิดชอบ​สูง​ ขยัน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
bullet_green.gif มีทักษะการใช้ MS Office และการสื่อสารภาษาอังกฤษ(พูดเขียน)ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ปฏิบัติงานด้านการสานสัมพันธ์กับพันธมิตรในกลุ่มบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agencies) และ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (National Tourism Organisations) ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติด้วยความมีประสิทธิภาพและด้วยจิตบริการ
bullet_green.gif สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย (แคมเปญ) ด้วยข้อเสนอและรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจและกระตุ้นการใช้บริการและขยายฐานผู้ใช้บริการ สร้างรายได้และผลกำไรให้แก่เคทีซี
bullet_green.gif เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับพันธมิตรเพื่อให้สามารถให้บริการต่อลูกค้าได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กำหนดไว้
bullet_green.gif ประสานงานภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อีเว้นท์ดำเนินได้ด้วยความรายรื่น และแคมเปญสามารถออกสู่ตลาดได้ภายในเวลาที่กำหนด (Operation ด้าน Merchant เปิดร้านค้า / Legal หนังสือสัญญามอบสิทธิประโยชน์ / MIS ดึงข้อมูลเพื่อศึกษาก่อน และหลังแคมเปญเพื่อสรุปผล / สายงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา)
bullet_green.gif ติดตามผลการดำเนินงาน
bullet_green.gif ประเมินผลงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์
bullet_green.gif นำข้อสรุปจากผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาแคมเปญในครั้งต่อไป
bullet_green.gif เยี่ยมเยียนพันธมิตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
bullet_green.gif สรรหาพันธมิตรรายใหม่จากกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการนำทัวร์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจจากคู่ค้าเหล่านั้น
bullet_green.gif วิเคราะห์ข้อมูล เกาะติดความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทิศทางของภาคอุตสาหกรรมและแนวทางของคู่แข่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด
bullet_green.gif ร่วมกำหนดแผนงานด้านการตลาด และวางยุทธศาสตร์ทางการตลาดในการจัดหาสิทธิประโยชน์พิเศษที่แตกต่างอยู่อย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรบริษัททัวร์ โดยใช้ข้อมูลจากข้อข้างต้น
Assistant Manager – Partnership & Co-Branded
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะทางด้านการขาย ทั้งการขายด้วยตนเอง รวมไปถึงสามารถพัฒนาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเป็นนักขายได้
bullet_green.gif เป็นผู้มีภาวะผู้นำทีมสูง สามารถนำพาทีมไปสู่ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสารได้
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ
bullet_green.gif มีทักษะในการทำงานพื้นฐานระบบปฏิบัติการ PowerPoint, Words, Excel

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ประสานงานดูแลเจ้าหน้าที่ขายของ KTC ประจำเคาน์เตอร์อยู่ในห้าง BIG C ให้สามารถแนะนำข้อมูลและรับสมัครผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
bullet_green.gif อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เคทีซี พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ขายของพันธมิตรทางการตลาด
bullet_green.gif ออกเยี่ยมเยียนพันธมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย
Assistant Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรม web service , HTML , Photoshop , Illustrator หรือ Dreamweaver
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในด้าน online travel marketing, social media marketing, และ รู้จักเวบไซด์ online travel ต่างๆ
bullet_green.gif มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ชอบการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และ social media ต่างๆ

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ดูแลรับผิดชอบช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการท่องเที่ยวของเคทีซีให้มีโครงสร้าง เนื้อหา การใช้งาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกบัตรและสร้างรายได้ให้แก่ KTC
Supervisor – Department Store (Credit Card)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif ทัศนคติดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
bullet_green.gif มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative) และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
bullet_green.gif มีทักษะทางด้านการเงิน การตลาด และการเจรจาต่อรอง
bullet_green.gif มีทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณตัวเลข ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
bullet_green.gif มีทักษะในด้านการนำเสนอ (Presentation Skill) ผลงานต่างๆ ต่อคนหมู่มากได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลักษณะงาน
bullet_green.gif สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางการตลาดทั้งรายเดิมและรายใหม่ในกลุ่มบริษัทที่เป็นกลุ่ม Department Store, Complex, Duty Free, Outlet Mall และกลุ่มพันธมิตรทางการตลาดอื่นๆ ในการจัดทำ usage program เพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
bullet_green.gif จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานสรุปยอดขาย / ยอดการใช้บัตรฯ ในหมวด Hyper/Supermarket, Retails Fashion & Department Store เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการประสานงานให้แก่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Supervisor/Officer – Quality Assurance (Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านงานประเมินคุณภาพของพนักงาน Contact Center การให้บริการอย่างน้อย 3 ปี
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต สินเชื่อ เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในงานบริการเป็นอย่างดี พร้อมกับนำมาใช้ประกอบในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
bullet_green.gif มีความเข้าใจงานประเมินคุณภาพการให้บริการ สามารถมารถใช้งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสายการสนทนา ได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif มีทักษะในความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม Coaching & Motivate เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับการ Feedback ได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif รับผิดชอบงาน การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Contact Center ที่ทำหน้าที่รับสายลูกค้า (Voice) และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการลูกค้าในลักษณะ Online (Non Voice) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด
bullet_green.gif สร้างและกำหนดรูปแบบหัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน
bullet_green.gif ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ความรู้ ข้อชี้แนะต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมประชุม หารือ ให้ความคิดเห็น กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับแก้ไขให้มีประสิทธิภาพดีให้ Feedback ที่ถูกต้องแก่พนักงานและหัวหน้างาน เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในเชิงสร้างสรรค์
bullet_green.gif วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานของพนักงานที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาพร้อมค้นหาแนวทางในการแก้ไขปรับพัฒนาให้เป็นรูปธรรม
Coaching และพัฒนาทีมงานให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในด้านการประเมินสายการสนทนา และทุกๆด้าน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน
bullet_green.gif จัดทำ Process improvement จากประเด็นที่พบจากการประเมินสายการสนทนา ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการทำงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
bullet_green.gif สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ปัญหาประเด็นสำคัญ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริกา
bullet_green.gif ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ
Senior Office/Officer : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer – Card Prevention
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
bullet_green.gif เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif มีประสบการณ์ตรงด้านงาน Card Prevention อย่างน้อย 1 ปี
bullet_green.gif มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif Monitor รายการใช้บัตร และร้านค้าสมาชิก โดยมีจุดประสงค์ในการตรวจจับรายการต้องสงสัย และยืนยันรายการ พร้อมทั้งระงับการใช้บัตรที่เป็นรายการทุจริตให้ได้โดยเร็ว
bullet_green.gif ตรวจสอบรายงานการเปิดบัตรที่ผิดปกติ
bullet_green.gif ตอบปัญหาของลูกค้าที่สืบเนื่องการถูกทุจริต
bullet_green.gif ติดตามความเสียหายจากการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ
Officer – Merchant Service (Chinese Skill)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้ ทั้งในและนอกเวลาทำการ

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
Officer - KTC World Travel & Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer – Merchant Service
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
bullet_green.gif ทำงานเป็นกะ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
Senior Officer – MIS
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / สถิติประยุกต์
bullet_green.gif สามารถทำงานในสายงานในด้าน MIS อย่างน้อย 3 ปี
bullet_green.gif มีความสามารถด้าน Microsoft Office, SQL, SAS (พิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิต
bullet_green.gif มีทักษะการเขียนโปรแกรมติดต่อระบบฐานข้อมูล
bullet_green.gif ทักษะการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสาร/รายงานเชิงวิเคราะห์

บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
bullet_green.gif รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล ประมวลผล และทำรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สรุปผลรายส่งเสริมการขายรวมถึงแนะนำข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางการตลาด
Data Analytics icon-new
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelors Degree or higher in a quantitative / technical field
bullet_green.gif Familiar with databases and data analysis packages (SQL, R, SAS, etc.)
bullet_green.gif Experience with Python, Java, or Tableau is a bonus.
bullet_green.gif Good command of English, able to communicate (written, verbal) and comfortable to discuss and argue technical details (not about correct grammar nor accent)
bullet_green.gif Ability to turn ambiguous concepts into concrete plans with data driven analysis and results
bullet_green.gif Strong understanding of financial services, product economics, and overall industry
bullet_green.gif Experience in start-up environment is preferred

Responsibilities:
bullet_green.gif To solve complex data challenges that enable insights into customer behavior and operational performance. The examples of projects that you may work on :
bullet_green.gif Test the effectiveness of our marketing channels
bullet_green.gif Build the data foundation for KTC’s digital agenda
bullet_green.gif Analyze online servicing and web-tracking patterns
bullet_green.gif Understand what problems create customer calls through data mining interaction records
bullet_green.gif Use data mining techniques to identify potential credit default / fraud
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์

ลักษณะงาน
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC

สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง