English Language
หน้าแรก > สมัครงาน > ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

BANNER_JOB

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ครบวงจร ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี-วีซ่า บัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเคทีซี-เจซีบี บัตรเครดิตเคทีซีเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อพร้อมใช้ "เคทีซี แคช รีโวล์ฟ"
ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายฐานธุรกิจและบริการให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง


VP – Application Development & PMO
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor or Master Degree in Information Technology or related fields
bullet_green.gif Experienced in Card Business and System functions at least 10 years
bullet_green.gif Basic technical knowledge

Responsibilities:
bullet_green.gif To support Business processes & services
bullet_green.gif To manage the team to create / enhance the system solutions (application and technical)
bullet_green.gif To manage the team to design / create / enhance the Information / Data and services
bullet_green.gif To manage the projects in total solutions (application system and infrastructure)
bullet_green.gif To manage and design the system integration
bullet_green.gif To conduct and coordinate for systems and process testing and schedule releases
Manager - Consumer Electric & Homepro Marketing 
Qualifications:
bullet_green.gif Male or female, age 32 years old up.
bullet_green.gif Bachelor's or Master's Degree in Marketing, Business Development, Business Strategy or related fields.
bullet_green.gif Working experience at least 5 years in marketing department.
bullet_green.gif Expert to work with Excel and PowerPoint. Good presentation skill
bullet_green.gif Work well the under pressure, high responsibility for job assignment and goal oriented.
bullet_green.gif Having product knowledge or business of IT is an advantage.

Responsibilities:
bullet_green.gif Stimulate card usage and installment program including creating loyalty to credit card holder.
bullet_green.gif Initiative marketing program, dealing and monitoring the spending program to ensure program success.
bullet_green.gif Responsible for budget controlling by project by project.
bullet_green.gif Establishing strong relationship with strategic partners (Brand & Merchant).
bullet_green.gif Managing communication and advertising to promote marketing program.
bullet_green.gif Managing profitability in responsible area.
Manager - Online Marketing 
คุณสมบัติ:
bullet_green.gif อายุ 32-40 ปี
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา MBA หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด Online 5 ปีขึ้นไป หากมีทักษะด้านงานขายแบบ B2B จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office, Mac User, Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์
bullet_green.gif มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ชอบงานที่ท้าทาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ Online
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทาง Online (Online Service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง Online (Online Market) ตลอดจน Online function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบ Online
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบภายใน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Online
Manager – Call Center (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center และการบริหารงานทีม Call Center อย่างน้อย 8 ปี
bullet_green.gif หากมีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน:
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารทีม Call Center รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Manager / Assistant Manager IT Support (Business Analyst)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor’s Degree or Higher in Statistics, MIS, Business computer or IT
bullet_green.gif At least 7-10 years of work experience in Business Analysis, IT Project Management, Database Marketing.
bullet_green.gif Background in Credit Card Business will be an advantage
bullet_green.gif Have ability to use analysis/statistical tools
bullet_green.gif Understand concept of relational database, SQL and SAS skill will be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif Manage IT Projects to support business payment products and strategies.
bullet_green.gif Work with related parties to analyze cause of problem, propose and operate solutions.
bullet_green.gif Provide merchant and customer information and data to support MIS database
bullet_green.gif To support management and marketing team in the area of Management Information System customizing report as required.
Manager – Digital Marketing
คุณสมบัติ
bullet_green.gif ชาย /หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
bullet_green.gif ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร การตลาด
bullet_green.gif มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทางการเงิน ระบบการชำระเงินทุกช่องทางโดยเฉพาะระบบ Online Payment
bullet_green.gif มีความสามารถในการประเมินข้อมูลทางการตลาด ประยุกต์ข้อมูลทางการตลาด และกำหนดเป็นกลยุทธ สมัยใหม่
เพื่อการแข่งขัน
bullet_green.gif มีประสบการณ์งานด้านการพัฒนาและการบริหารงานโครงการ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
bullet_green.gif หากมีความรู้และประสบการด้าน E-Commerce และ Mobile Commerce จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ศึกษาและจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดทำแผนงานธุรกิจ งานพัฒนา
และวางแผนระบบรับชำระเงินทุกช่องทาง
Manager – E - Commerce Manager
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้Microsoft office, Mac User , Mobile Application Development และ Social Network
bullet_green.gif ประสบการณ์ด้าน E-commerce 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif นำเสนอ บริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจออนไลน์
bullet_green.gif ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online service) และ การขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online market) ตลอดจนออนไลน์ function ใหม่ๆ ในอนาคต
bullet_green.gif สร้างความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับสมาชิก และสร้างเสริมสัมพันธภาพระยะยาวกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯรวมถึงการลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์
bullet_green.gif วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี และความเป็นไปได้ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบภายใน
และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจออนไลน์
Manager – Touch Operation  icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Process) การบริหารงานสาขาธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel, Word, Power Point และ internet ได้
bullet_green.gif สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif มีความสามารถในการสื่อสาร, มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์, มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา

ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif วิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
bullet_green.gif ติดตามและประเมินผลงานด้านปฏิบัติการ Operation ของหน่วยงาน KTC Touch
bullet_green.gif ประสานงานด้านการสนับสนุนงานทางการตลาดและงานขายผลิตภัณฑ์ของสาขา KTC Touch
bullet_green.gif บริหารงบประมาณให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
bullet_green.gif วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับสาขา
Assistant Manager – Marketing Communications (Offline Marketing)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้โปรแกรม web service , HTML , Photoshop , Illustrator หรือ Dreamweaver
bullet_green.gif มีความรู้ความเข้าใจในด้าน online travel marketing, social media marketing, และ รู้จักเวบไซด์ online travel ต่างๆ
bullet_green.gif มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ชอบการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และ social media ต่างๆ

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ดูแลรับผิดชอบช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการท่องเที่ยวของเคทีซีให้มีโครงสร้าง เนื้อหา การใช้งาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกบัตรและสร้างรายได้ให้แก่ KTC
Supervisor – Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif มีประสบการณ์เป็น Call Center อย่างน้อย 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์เป็น Supervisor จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
bullet_green.gif มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะการ Coaching, การเจรจาต่อรอง, Motivate สร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงาน Call Center ในทีม รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกทีม
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
bullet_green.gif ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
Senior Office/Officer : UAT Test (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถเขียนพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
bullet_green.gif สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและนอกเวลาทำการได้
bullet_green.gif มีประสบการณ์ในงาน Contact Center และมีประสบการณ์ในการจัดการงานด้านการทดสอบอย่างน้อย 2-3 ปี


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ทำความเข้าใจกับ Functions/Features ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
bullet_green.gif จัดทำ Test Script ที่ครอบคลุมทุก Functions/Features ของโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้ง Normal Case และ Exceptional Case ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
bullet_green.gif ทำการทดสอบ และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แผนก IT รวมถึงติดตามผลการแก้ไขเพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง
bullet_green.gif เป็นตัวแทนของแผนก Contact Center เข้าร่วมประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif เก็บรวบรวม Production Problem และติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
bullet_green.gif ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากมีการแก้ไข Production Problem
bullet_green.gif รายงานสถานะของโครงการให้กับผู้บริหารทราบ
bullet_green.gif จัดเตรียมการอบรมระบบงานใหม่ๆ ให้กับ Contact Center Agent
Officer – Merchant Service (Chinese Skill)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
bullet_green.gif มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้ ทั้งในและนอกเวลาทำการ


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
Officer - Call Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Call Center 2 ปีขึ้นไป
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
Officer - Call Center (English Speaking)
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelor's Degree in any fields
bullet_green.gif Excellent servicing and communication skills with service-mind
bullet_green.gif Efficient in English communications (Speaking, Writing and Reading) with TOEIC score above 600
bullet_green.gif Able to work on shifts
bullet_green.gif Experience in a Call Center or Customer Service position in Banking, Financial or Telecommunication would be an advantage

Responsibilities:
bullet_green.gif To serve our customers by providing product information such as Credit Card and Personal Loan via telephone and other channels
bullet_green.gif To provide an advise which meet customers need and satisfaction.
bullet_green.gif To solve customers' problems about products and services via telephone and other channels.
Officer MIS - Contact Center
คุณสมบัติ
bullet_green.gif เพศชาย / หญิง
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นทีม มี Service Mind พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif จัดทำสรุปรายงาน ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานในรอบทุกๆวัน และรายงานทุกสิ้นเดือน เช่น ปริมาณสายลูกค้า, ค่าเฉลี่ยระดับการให้บริการเป็นต้น จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูล Contact Center
bullet_green.gif จัดทำตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กะ) และจัดสรรทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับปริมาณสายของลูกค้า
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง
Officer - KTC World Travel & Service (สังกัด Contact Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif มีประสบการณ์ด้าน Airline Ticketing และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และสามารถใช้ระบบAmadeus ได้
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษคล่อง
bullet_green.gif สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการข้อมูลด้านการจองตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจองโรงแรม, รถเช่า และประกันการเดินทาง
Officer – Merchant Service
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้
bullet_green.gif มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
bullet_green.gif มีความกระตือรือร้น ไหวพริบปฏิภาณ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
bullet_green.gif มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหา กรณีร้านค้าสมาชิก KTC โทรมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
bullet_green.gif จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานร้านค้าสมาชิก KTC
bullet_green.gif ทำงานเป็นกะ ทั้งในและนอกเวลาทำการ
KTC Touch  icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 28 ปี
bullet_green.gif เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
bullet_green.gif ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศหญิง และ 175 ซม. ขึ้นไปสำหรับเพศชาย
bullet_green.gif บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
bullet_green.gif มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
bullet_green.gif สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถสมัครเป็น พนักงาน Part-time


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร KTC ทุกชนิด
bullet_green.gif ประสานงานกับหน่วยงายภายในต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
bullet_green.gif เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี  icon-new
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศีกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
bullet_green.gif สามารถปฏิบัติงานที่อาคารสมัชชาวานิช 2 (สุขุมวิท 33 - BTS สถานีพร้อมพงษ์)


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif บัญชีลูกหนี้
  - ประสานงานกับลูกค้าเพื่อไปวางบิลและรับเงิน
  - บันทึกรายการบัญชีและออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
  - ติดตามเอกสารสารทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
bullet_green.gif บันทึกรายการบัญชีตั๋วเงิน
bullet_green.gif บันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้ค้างรับ
bullet_green.gif จัดทำรายงานกระทบยอด
Data Analytics
Qualifications:
bullet_green.gif Bachelors Degree or higher in a quantitative / technical field
bullet_green.gif Familiar with databases and data analysis packages (SQL, R, SAS, etc.)
bullet_green.gif Experience with Python, Java, or Tableau is a bonus.
bullet_green.gif Good command of English, able to communicate (written, verbal) and comfortable to discuss and argue technical details (not about correct grammar nor accent)
bullet_green.gif Ability to turn ambiguous concepts into concrete plans with data driven analysis and results
bullet_green.gif Strong understanding of financial services, product economics, and overall industry
bullet_green.gif Experience in start-up environment is preferred

Responsibilities:
bullet_green.gif To solve complex data challenges that enable insights into customer behavior and operational performance. The examples of projects that you may work on :
bullet_green.gif Test the effectiveness of our marketing channels
bullet_green.gif Build the data foundation for KTC’s digital agenda
bullet_green.gif Analyze online servicing and web-tracking patterns
bullet_green.gif Understand what problems create customer calls through data mining interaction records
bullet_green.gif Use data mining techniques to identify potential credit default / fraud
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุไม่เกิน 30 ปี
bullet_green.gif วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
bullet_green.gif สามารถทำงานเป็นกะได้


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อและบัตรเครดิตแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales )
คุณสมบัติ
bullet_green.gif อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
bullet_green.gif สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าวชักจูงและมีทักษะการนำเสนอที่ดีเพื่อขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ฯแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ได้
bullet_green.gif รักงานขายและบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
bullet_green.gif ต้องการรายได้สูงและไม่จำกัดตามที่ตัวเองต้องการ รวมถึงรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องตลอดไป
bullet_green.gif หากมีประสบการณ์ด้าน Tele sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
bullet_green.gif มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif ติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งนำเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อของ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทางโทรศัพท์
ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คุณสมบัติ
bullet_green.gif วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
bullet_green.gif มีทักษะในการพูดและการนำเสนอที่ดี สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นได้ดีอย่างมีเหตุผล
bullet_green.gif มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Internet, E-Mail เป็นต้น
bullet_green.gif รักงานขายและงานบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์


ลักษณะงานโดยสังเขป
bullet_green.gif เพื่อเรียนนำเสนอการขาย และการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลของ KTC

สิ่งที่ได้รับ
bullet_green.gif เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น และสวัสดิการ
bullet_green.gif ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปี
bullet_green.gif มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มั่นคง