หน้าแรก > บริการ > KTC FLEXI

KTC FLEXI บริการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิต KTC

flexi.jpg

KTC FLEXI บริการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิต KTC

 KTC FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิต KTC

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ให้สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA / MASTERCARD / JCB ทุกประเภทสามารถแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน

 

สมาชิกบัตรฯ สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสมัครหรือกรอกเอกสารเพิ่มเติม และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงมีบัตรเครดิต KTC ก็สามารถใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI แบบ 0% หรือ 0.89% ได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทันที
 

เงื่อนไขการใช้บริการ KTC FLEXI

bullet_geendark   สมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard / JCB ทุกประเภท สามารถใช้บริการแบ่งชำระ FLEXI ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% เฉพาะสินค้าที่ระบุว่าร่วมรายการแบ่งชำระ 0% ตามที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท โดยสามารถใช้บริการได้ตามวงเงินที่คงเหลืออยู่ในขณะที่ซื้อสินค้า
bullet_geendark   สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ร่วมรายการแบ่งชำระ 0% สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA / MASTERCARD / JCB ทุกประเภท สามารถใช้บริการแบ่งชำระ FLEXI ได้ในอัตราดอกเบี้ย 0.89% โดยสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน ทั้งนี้สินค้าต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
bullet_geendark   อัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน (Fixed Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เท่ากับ 18.08% ต่อปี, 9 เดือนเท่ากับ 18.83% ต่อปี, 10 เดือน เท่ากับ 18.97% ต่อปี เป็นต้น
bullet_geendark   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC PHONE 02 123 5000