ช้อปออนไลน์ คุ้มเต็ม 10 ช้อปออนไลน์ คุ้มเต็ม 10

ช้อปออนไลน์กับบัตรเครดิต KTC คุ้มเต็ม 10

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + คะแนน KTC FOREVER สูงสุด 10 เท่า

เพียงช้อปออนไลน์ผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

ต่อที่ 2 : พิเศษรับโค้ดส่วนลด และรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 10 เท่า*
• เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1 - 9,999 บาทต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า*
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า)
• เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า*
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)
*สงวนสิทธิ์คะแนนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 7,200 คะแนนต่อเดือน และ คะแนนพิเศษหมดอายุ 31 ม.ค. 67
ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสูงสุด 10 เท่า ผ่าน www.ktc.co.th/shoponline

1 ส.ค. 65 – 31 ม.ค. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย