KTC WORLD
บริการสำรองบัตรโดยสาร

รับสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศ

ฟรี
โหลด
สัมภาระสูงสุด
ฟรี
ระบุที่นั่ง
ฟรี
อาหาร
และเครื่องดื่ม
ฟรี
ห้องรับรอง
40 kg.
+
โหลดอุปกรณ์กีฬา
KTC WORLD
KTC WORLD
KTC WORLD
50 kg.
KTC WORLD
KTC WORLD
KTC WORLD
40 kg.
+
โหลดอุปกรณ์กีฬา
KTC WORLD
KTC WORLD
KTC WORLD
40 kg.
KTC WORLD
KTC WORLD
KTC WORLD
40 kg.
+
โหลดอุปกรณ์กีฬา
KTC WORLD
KTC WORLD
KTC WORLD
สิทธิพิเศษอื่น ๆ
  • 1. แก้ไขชื่อผู้โดยสารไม่เกิน 3 ตัวอักษร (เฉพาะบางสายการบินและเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้น)
  • 2. เเปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวบินและวันเดินทาง 48 ชั่วโมงล่วงหน้า หากมีส่วนต่างต้องชำระเพิ่ม (อาจมีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด)
  • 3. บริการเรียกขึ้นเครื่องบินเป็นลำดับแรก (เฉพาะบางสายการบิน)
  • 4. รับคะแนนสะสมไมล์กับรอยัลออร์คิดพลัส เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์
เงื่อนไข
  • กรุณาแสดงบัตรข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจเมื่อทำการจอง ทั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงาน และการเดินทางส่วนตัว
  • เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

3 ช่องทางติดต่อ

02 123 5050
ktcworld_govt@ktc.co.th
@KTCWORLD

ความประทับใจ
จากลูกค้าหน่วยงานรัฐ

ทำไมต้อง KTC WORLD
จองออนไลน์
คำถามที่พบบ่อย