จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ จากสายการบินชั้นนำ ที่ KTC World

KTC WORLD ผู้ให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการเปรียบเทียบราคาและเช็คโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน จากทุกสายการบินชั้นนำทั่วโลก เส้นทางบินกว่า 100,000 เส้นทางทั่วโลก และมีระบบการจองที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยการออกตั๋วเครื่องบินออนไลน์บนเว็บไซต์ KTC WORLD

KTC WORLD ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways), การบินไทย (Thai Airways), แอร์เอเชีย (AirAsia), นกแอร์ (NokAir), ไทยสมายล์ (Thai Smile), ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air), ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (Thai Vietjet Air) และยังมีอีกหลายสายการบินให้เลือก

ข้อควรรู้ในการจองตั๋วเครื่องบิน (Q&A)

การจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ KTC WORLD จะดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรร้านค้าของ KTC ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่ 35-3-0509-3 โดยใช้ระบบของ Amadeus ผู้นำด้านการบริการระบบจองตั๋วเครื่องบินตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

เตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน และบัตรเครดิต KTC ศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริการบนหน้าเว็บให้เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงก่อนทำรายการ

ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ ที่กำหนดระยะเวลาในการจองและเดินทางสั้น รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และตั๋วเครื่องบินบางประเภทจะต้องสำรองที่พัก โรงแรม พ่วงเข้าไปด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดอัตราที่พัก โรงแรม เพิ่มเติม ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน กรณีที่สมาชิกเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นประเภทนี้ไปแล้ว แต่ไม่ต้องการสำรองที่พัก โรงแรม ตามเงื่อนไข สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกโปรดอ่าน "เงื่อนไข / ข้อบังคับ ของตั๋วเครื่องบิน" ทุกครั้งก่อนยืนยันการจอง

สายการบินส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร หลังจากการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรืออาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามนโยบายของสายการบินนั้นๆ ก่อนยืนยันจองตั๋วเครื่องบิน สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - นามสกุล รวมทั้งรายละเอียดผู้โดยสารให้ตรงกับข้อมูลบนพาสปอร์ต กรณีทารกอายุไม่เกิน 2 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง นามสกุลทารกต้องตรงกับนามสกุลของผู้ปกครองที่เดินทางร่วมกัน ทั้งนี้การกรอก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ปกครอง และทารก ต้องมีความยาวรวมกันไม่เกิน 28 ตัวอักษร หากมีความยาวเกินกว่าที่กำหนด โปรดใช้อักษรย่อชื่อต้นแทนชื่อเต็ม ในการระบุชื่อของผู้ปกครอง เช่น S แทน SUWANNA หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบิน สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่มีการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกรายการได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กรณีที่มีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ทาง KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหรือคืนค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การให้ผู้อื่นชำระแทน สามารถทำได้ภายใต้ความยินยอมของผู้ถือบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจะไม่ได้รับสิทธิ์วงเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุจากบัตรเครดิต KTC เนื่องจากไม่ใช้ ผู้ถือบัตร

การ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อขอเงินคืน ขึ้นอยู่กับนโยบาย และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ สายการบินส่วนใหญ่ จะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบิน และมีขั้นตอนระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 2 - 3 เดือน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่ง E-Ticket ให้อีกครั้ง

เนื่องจากบริการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น หากต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอื่นๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร 02 631 3448 เพื่อทำรายการ

โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมาชิกสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

บนเว็บไซต์นี้รองรับการทำรายการโดยใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER , บริการผ่อน และชำระแบบเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต KTC