จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ จากสายการบินชั้นนำ ที่ KTC World

KTC WORLD ผู้ให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน ราคาประหยัด ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการเปรียบเทียบราคาและเช็คโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน จากทุกสายการบินชั้นนำทั่วโลก เส้นทางบินกว่า 100,000 เส้นทางทั่วโลก และมีระบบการจองที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยการออกตั๋วเครื่องบินออนไลน์บนเว็บไซต์ KTC WORLD

KTC WORLD ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways), การบินไทย (Thai Airways), แอร์เอเชีย (AirAsia), นกแอร์ (NokAir), ไทยสมายล์ (Thai Smile), ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air), ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (Thai Vietjet Air) และยังมีอีกหลายสายการบินให้เลือก

ข้อควรรู้ในการจองตั๋วเครื่องบิน (Q&A)

การจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ KTC WORLD จะดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรร้านค้าของ KTC ซึ่งได้รับใบอนุญาต4จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่ 35-3-0509-3 โดยใช้ระบบของ Amadeus ผู้นำด้านการบริการระบบจองตั๋วเครื่องบินตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

เตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน และบัตรเครดิต KTC ศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริการบนหน้าเว็บให้เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงก่อนทำรายการ

ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษ ที่กำหนดระยะเวลาในการจองและเดินทางสั้น รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และตั๋วเครื่องบินบางประเภทจะต้องสำรองที่พัก โรงแรม พ่วงเข้าไปด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรายละเอียดอัตราที่พัก โรงแรม เพิ่มเติม ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน กรณีที่สมาชิกเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นประเภทนี้ไปแล้ว แต่ไม่ต้องการสำรองที่พัก โรงแรม ตามเงื่อนไข สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกโปรดอ่าน "เงื่อนไข / ข้อบังคับ ของตั๋วเครื่องบิน" ทุกครั้งก่อนยืนยันการจอง

สายการบินส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร หลังจากการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรืออาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามนโยบายของสายการบินนั้นๆ ก่อนยืนยันจองตั๋วเครื่องบิน สมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ - นามสกุล รวมทั้งรายละเอียดผู้โดยสารให้ตรงกับข้อมูลบนพาสปอร์ต กรณีทารกอายุไม่เกิน 2 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง นามสกุลทารกต้องตรงกับนามสกุลของผู้ปกครองที่เดินทางร่วมกัน ทั้งนี้การกรอก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ปกครอง และทารก ต้องมีความยาวรวมกันไม่เกิน 28 ตัวอักษร หากมีความยาวเกินกว่าที่กำหนด โปรดใช้อักษรย่อชื่อต้นแทนชื่อเต็ม ในการระบุชื่อของผู้ปกครอง เช่น S แทน SUWANNA หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ก่อนทำการจอง

การยกเลิกการจองตั๋วเครื่องบิน สามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่มีการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกรายการได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กรณีที่มีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ทาง KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการหรือคืนค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การให้ผู้อื่นชำระแทน สามารถทำได้ภายใต้ความยินยอมของผู้ถือบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจะไม่ได้รับสิทธิ์วงเงินประกันคุ้มครองอุบัติเหตุจากบัตรเครดิต KTC เนื่องจากไม่ใช้ ผู้ถือบัตร

การ Refund ค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อขอเงินคืน ขึ้นอยู่กับนโยบาย และเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ สายการบินส่วนใหญ่ จะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบิน และมีขั้นตอนระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 2 - 3 เดือน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่ง E-Ticket ให้อีกครั้ง

เนื่องจากบริการนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น หากต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอื่นๆ กรุณาติดต่อ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด โทร 02 631 3448 เพื่อทำรายการ

การจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ KTC WORLD จะดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรร้านค้าของ KTC ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่ 35-3-0509-3 โดยใช้ระบบของ Amadeus ผู้นำด้านการบริการระบบจองตั๋วเครื่องบินตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

การจองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์ KTC WORLD จะดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวพันธมิตรร้านค้าของ KTC ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่ 35-3-0509-3 โดยใช้ระบบของ Amadeus ผู้นำด้านการบริการระบบจองตั๋วเครื่องบินตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก

โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)