World Medical Hospital

นางสาวโชษิตา เทพยสุวรรณ ผู้จัดการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากพบว่าสถิติผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจัดโปรแกรมสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีในการตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี ราคา 3,500 บาท พร้อมรับเพิ่มคูปองแทนเงินสดของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มูลค่า 200 บาท ( เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด )  ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน  2561

ทางด้าน พญ. กรวิภา ชูวาณิชย์ ชำนาญพิเศษ เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กล่าวว่า “โรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขาหรือเท้า ซึ่งการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า ซึ่งทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ต้องตัดขาทิ้ง สำหรับเทคโนโลยีการรักษาที่ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลใช้ ได้แก่ Ultrasonic  เทคโนโลยีการเลาะเนื้อเยื่อเล็ก / Versajet  Debridement การผ่าตัดด้วยน้ำ / Hyperbaric oxygen therapy (HBOTเทคโนโลยีการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลสำหรับป้องกันและการดูแลผิวหนัง ให้เหมาะกับผู้ป่วยในแต่ละบุคคล เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากแผลและลดโอกาสการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วย ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเปลี่ยนสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องถูกตัดขาให้ลดลง ไม่ใช่แค่แผลที่เราดูแล แต่เราดูแลทั้งชีวิต”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทรศัพท์ 02-123-5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่นี่ http://bit.ly/2uPcS19