แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของเบี้ยประกันภัย เมื่อซื้อประกันบ้านพ้นภัยออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0169)
ประกันบ้านพ้นภัย
คุ้มครองไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และการจลาจล

คุ้มครองบ้าน คอนโด และส่วนปรับปรุงต่อเติม

คุ้มครองไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และการจลาจล

ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินจริง

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของเบี้ยประกันภัย
เมื่อซื้อประกันบ้านพ้นภัยออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

» แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เมื่อซื้อประกันบ้านพ้นภัยออนไลน์ กับ 724 Insurance Broker ผ่าน https://www.724.co.th/campaign/bki-fire และชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

สมาชิกสามารถรับสิทธิพิเศษเพียงใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป และลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SK เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “#” ตามด้วยยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 ภายในวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ :
• เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ 724ผ่าน https://www.724.co.th/campaign/bki-fire


1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย