นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์

อีเมล

สถานที่

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2
ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการสมาชิก
KTC PHONE

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการ KTC PHONE
02 123 5000

Sustainability
Development

หน่วยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
02 828 5369

การประชุมผู้ถือหุ้น
 

ช่องทางติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
02 828 5397