นักลงทุนสัมพันธ์

Investor Kits


เอกสารนำเสนอ

ไตรมาสที่ 1/2567

1.4 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2567

2.4 MB

Factsheet

ไตรมาสที่ 1/2567

405 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 1/2567

567 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 1/2567

642 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 1/2567

135 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2567

542 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2566

34.7 MB

รายงานความยั่งยืนประจำปี

ปี 2566

33.1 MB

เอกสารนำเสนอ

ไตรมาสที่ 4/2566

1.5 MB

ไตรมาสที่ 3/2566

1.4 MB

ไตรมาสที่ 2/2566

1.2 MB

ไตรมาสที่ 1/2566

1.1 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2566

1.7 MB

Factsheet

ไตรมาสที่ 4/2566

395 KB

ไตรมาสที่ 3/2566

440 KB

ไตรมาสที่ 2/2566

413 KB

ไตรมาสที่ 1/2566

212 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2566

646 KB

ไตรมาสที่ 3/2566

646 KB

ไตรมาสที่ 2/2566

583 KB

ไตรมาสที่ 1/2566

571 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2566

685 KB

ไตรมาสที่ 3/2566

724 KB

ไตรมาสที่ 2/2566

658 KB

ไตรมาสที่ 1/2566

644 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2566

151 KB

ไตรมาสที่ 3/2566

165 KB

ไตรมาสที่ 2/2566

164 KB

ไตรมาสที่ 1/2566

133 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2566

1.0 MB

ไตรมาสที่ 3/2566

553 KB

ไตรมาสที่ 2/2566

325 KB

ไตรมาสที่ 1/2566

294 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2565

23.5 MB

รายงานความยั่งยืนประจำปี

ปี 2565

32.6 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2565

1.1 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2565

1.3 MB

Factsheet

ปี 2565

187 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2565

593 KB

ไตรมาสที่ 3/2565

599 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

570 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

593 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2565

684 KB

ไตรมาสที่ 3/2565

698 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

640 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

684 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2565

96 KB

ไตรมาสที่ 3/2565

162 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

61 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

96 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2565

316 KB

ไตรมาสที่ 3/2565

339 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

363 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

316 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2564

25.1 MB

รายงานความยั่งยืนประจำปี

ปี 2564

28.7 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2564

1.5 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2564

2.1 MB

Factsheet

ปี 2564

178 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2564

597 KB

ไตรมาสที่ 3/2564

567 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

663 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

553 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2564

737 KB

ไตรมาสที่ 3/2564

687 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

600 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

771 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2564

128 KB

ไตรมาสที่ 3/2564

150 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

112 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

124 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2564

1.5 MB

ไตรมาสที่ 3/2564

976 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

947 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

670 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2563

29.0 MB

รายงานความยั่งยืนประจำปี

ปี 2563

30.0 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2563

996 KB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2563

1.7 MB

Factsheet

ปี 2563

381 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2563

276 KB

ไตรมาสที่ 3/2563

292 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

290 KB

ไตรมาสที่ 1/2563

250 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2563

475 KB

ไตรมาสที่ 3/2563

627 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

1.0 MB

ไตรมาสที่ 1/2563

1.1 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2563

127 KB

ไตรมาสที่ 3/2563

145 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

145 KB

ไตรมาสที่ 1/2563

95 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2563

1.3 MB

ไตรมาสที่ 3/2563

827 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

741 KB

ไตรมาสที่ 1/2563

725 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2562

10.5 MB

รายงานความยั่งยืนประจำปี

ปี 2562

18.6 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2562

1.5 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2562

1.2 MB

เอกสารนำเสนอ TFRS9

ปี 2562

336 KB

Factsheet

ปี 2562

312 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2562

227 KB

ไตรมาสที่ 3/2562

333 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

324 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

129 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2562

528 KB

ไตรมาสที่ 3/2562

485 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

522 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

719 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2562

209 KB

ไตรมาสที่ 3/2562

164 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

102 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

161 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2562

990 KB

ไตรมาสที่ 3/2562

673 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

670 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

534 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2561

11.3 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2561

1.2 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2561

371 KB

Factsheet

ปี 2561

461 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2561

305 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

123 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

331 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

294 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2561

522 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

698 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

575 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

524 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2561

62 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

64 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

90 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

83 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2561

424 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

775 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

523 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

452 KB

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

ปี 2560

19.0 MB

เอกสารนำเสนอ

ปี 2560

1.2 MB

เอกสารนำเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2560

31.1 MB

Factsheet

ปี 2560

453 KB

MD&A (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2560

380 KB

ไตรมาสที่ 3/2560

150 KB

ไตรมาสที่ 2/2560

143 KB

ไตรมาสที่ 1/2560

412 KB

MD&A

ไตรมาสที่ 4/2560

729 KB

ไตรมาสที่ 3/2560

541 KB

ไตรมาสที่ 2/2560

550 KB

ไตรมาสที่ 1/2560

523 KB

งบการเงิน (ก่อนสอบทาน / ก่อนตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 4/2560

62 KB

ไตรมาสที่ 3/2560

64 KB

ไตรมาสที่ 2/2560

63 KB

ไตรมาสที่ 1/2560

68 KB

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 4/2560

1.4 MB

ไตรมาสที่ 3/2560

253 KB

ไตรมาสที่ 2/2560

593 KB

ไตรมาสที่ 1/2560

574 KB