แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ บนผลิตภัณฑ์ ประกัน FWD Easy E-Cancer ผ่านช่องทางออนไลน์

(MKTIN-0444)
ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer
แผนประกันสุขภาพเดียว เอาอยู่ทุกมะเร็ง ทุกระยะ

คุ้มครองทุกมะเร็ง ทุกระยะ

เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก ได้รับเต็ม 100%

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ
บนผลิตภัณฑ์ ประกัน FWD Easy E-Cancer ผ่านช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ แบบชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC บนผลิตภัณฑ์ประกัน FWD Easy E-Cancer ของ FWD ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: โดยลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ (1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป) หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย