แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ บนผลิตภัณฑ์ ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ที่ซื้อผ่าน Me Insurance Broker ช่องทางออนไลน์

(MKTIN-1021)
ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
คุ้มครองทั้งคอนโดมิเนียม สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน และเครื่องใช้

คุ้มครองอัคคีภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ
บนผลิตภัณฑ์ ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ที่ซื้อผ่าน Me Insurance Broker ช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 ธ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

เมื่อชำระเบี้ยประกันทั้งปีแรก และปีต่ออายุ แบบชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC บนผลิตภัณฑ์ ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ที่ซื้อผ่าน Me Insurance Broker ช่องทางออนไลน์ สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยสามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลล์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์: โดยลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ (1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป) หรือลงทะเบียนออนไลน์ด้านล่าง


15 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย