แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของเบี้ยประกันภัย เมื่อซื้อประกันสุขภาพ Health On Top กับ TQM Insurance Broker ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

(MKTIN-0049)
ประกันสุขภาพ Health On Top
ใช้คู่ได้กับประกันกลุ่มหรือส่วนตัว เบี้ยถูกกว่าประกันสุขภาพทั่วไป

มีค่าความรับผิดส่วนแรก ทำให้เบี้ยถูกกว่า ประกันสุขภาพทั่วไป

สมัครออนไลน์ง่าย

คุ้มครองทั้ง ผู้ป่วยใน (ipd) และผู้ป่วยนอก (opd)

พิเศษสำหรับลูกค้า KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของเบี้ยประกันภัย
เมื่อซื้อประกันสุขภาพ Health On Top กับ TQM Insurance Broker ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

» แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของเบี้ยประกันภัย
เมื่อซื้อประกันสุขภาพ Health On Top กับ TQM Insurance Broker ผ่าน https://bit.ly/3BQ53e6
และชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

สมาชิกสามารถรับสิทธิพิเศษเพียงใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป และลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ TQM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “#” ตามด้วยยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 ภายในวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ :
• เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
• เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ TQM ผ่าน https://bit.ly/3BQ53e6 หรือ TQM Call center 1737


1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย