รับส่วนลด 100 บาท เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่ AKA

รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ทุกประเภทที่ AKA

หมายเหตุ:
1. จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน / ทุกสาขา หรือ 6,000 สิทธิ์ / ทุกสาขาตลอดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง โปรดตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขาโดยตรง
2. จำกัด 1 สิทธิ์ / เซลล์สลิป และขอสงวนสิทธิ์ในการแยกหรือรวมเซลล์สลิปในทุกกรณี

1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

  • AKA
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
AKA