โปรโมชั่นส่วนลด e-Coupon มูลค่า 100 บาท โปรโมชั่นส่วนลด e-Coupon มูลค่า 100 บาท

โปรโมชั่นส่วนลด e-Coupon มูลค่า 100 บาท กับบัตรเครดิต KTC

Bonchon
แลก 699 คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด 100 บาท (เมื่อมียอดรับประทานอาหาร 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
1 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67
PIZZA HUT
แลก 799 คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด Pizza Hut มูลค่า 100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
Thong Smith
แลก 800 คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดรับประทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
Fuji
แลก 800 คะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดรับประทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
S&P
แลก 800 คะแนน KTC FOREVER  รับส่วนลด 100 บาท / เซลส์สลิป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
1 ก.พ. 67 - 31 ม.ค. 68
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย