ลดโรค รถสะอาด กับบัตร KTC : ลดทันที 20% + แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ที่ Wash Pro

รับคุ้ม สะอาดครบ กับบัตรเครดิต KTC ที่ Promakers Car Care

แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

✔️ ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
✔️ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแลกรับเครดิตเงินคืน
✔️ แลกคะแนนสูงสุดไม่เกิดยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
✔️ การคำนวณเครดิตเงินคืนจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน

หมายเหตุ: ราคาผันแปรตามขนาดรถยนต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการงดแถมผลิตภัณฑ์ภายในแพ็กเกจ

1 ก.พ. 64 – 31 ธ.ค. 64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Promakers Car Care