ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% ที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยาง แบรนด์ Continental, Dunlop, Good year, Michelin, Yogohama

เปลี่ยนยาง แบรนด์ Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Yokohama ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยางที่ร่วมรายการ

» โปรโมชั่นผ่อนชำระ ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 16%
ต่อที่ 1 » รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%
☑ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
• รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 5,000 – 9,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 10,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 30,000 – 49,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 50,000 – 79,999 บาท/เซลส์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระครบ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
*สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายทั้งรายการที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

ต่อที่ 2 » คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13%
รายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 130 บาท
แลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC KTC ณ ร้านค้า จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

» โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
เมื่อมีรายการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท
จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

ขอสงวนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

1 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยาง แบรนด์ Continental, Dunlop, Good year, Michelin, Yokoyama
ศึกษารายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย