สวยรับซัมเมอร์ที่ THONBURI MEDICAL CENTER

รับทันที Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 25,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ
1. สมาชิกบัตรฯ ต้องชำระสินค้า/บริการผ่านบัตรเคทีซีเท่านั้น และสามารถชำระค่าบริการให้กับบุคคลอื่นได้
2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
THONBURI MEDICAL CENTER