ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดฟิน ด้วยบัตรเคทีซี ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดฟิน ด้วยบัตรเคทีซี

ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดฟินด้วยบัตร KTC ณ ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ

>> ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน

>> คุ้มที่ 1: รับเครดิตเงินสูงสุด 19,000 บาทต่อบัตร ตลอดรายการ
เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ครบตามที่กำหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ยอดผ่อนชำระ / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 24,999 บาท 150 บาท
25,000 – 34,999 บาท 400 บาท
35,000 – 49,999 บาท 800 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
**สำหรับร้านค้า Power Buy / Power Mall ต้องมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับการผ่อนชำระที่ Power Buy / Power Mall

>> คุ้มที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดตามกำหนด
2.1 สำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ร่วมรายการ (ยกเว้นร้านค้า Power Buy และ Power Mall)
แลกรับเครดิตเงินคืน 12% จากคะแนนที่แลก เมื่อชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)

2.2 สำหรับร้านค้า Power Buy
แลกรับส่วนลดสูงสุด 15% ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
- แลกรับส่วนลด 12% จากคะแนนที่แลก ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% จากคะแนนที่แลก ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน สำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Buy
*ช้อปที่หน้าร้านทุกสาขา ทำรายการแลกคะแนน ณ จุดขาย

**สำหรับรายการช้อปออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ภายในวันที่ทำรายการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online/home/powerbuy

2.3 สำหรับร้านค้า Power Mall
แลกรับส่วนลดสูงสุด 15% ทั้งชำระเต็มจำนวนและผ่อนชำระ เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% จากคะแนนที่แลก (วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี)
- แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% จากคะแนนที่แลก (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน สำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Mall
*ทำรายการแลกคะแนน ณ จุดขาย

ลงทะเบียนด้านล่าง
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• หากไม่ต้องการแลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
• สำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ Power Buy และ Power Mall ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0 (หากต้องการแลกคะแนน สามารถ ทำรายการได้ ณ จุดขาย หรือที่ https://www.ktc.co.th/promotion/online/home/powerbuy เมื่อช้อปออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th)

1 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64

ผ่อนชำระ

ชำระเต็มจำนวน

  • ร้านค้าจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย