Lotus Summer Air 2021 Lotus Summer Air 2021

ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ Lotus กับบัตร KTC

>> ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน

>> คุ้มที่ 1: รับเครดิตเงินสูงสุด 25,000 บาทต่อบัตร ตลอดรายการ
เฉพาะรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ครบตามที่กำหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน
 สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 
 10,000 – 19,999 บาท  200 บาท  100 บาท
 20,000 – 29,999 บาท  600 บาท  300 บาท
 30,000 – 49,999 บาท  1,200 บาท  600 บาท
 50,000 บาท ขึ้นไป  2,500 บาท  1,250 บาท

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

>> คุ้มที่ 2: รับเครดิตเงินคืนเพิ่มจากแบรนด์สูงสุด 6%
เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อผ่อนชำระสินค้าตามที่แบรนด์กำหนด

>> คุ้มที่ 3:
แลกรับเครดิตเงินคืน 200 บาท

สำหรับรายการชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 200 บาท (คะแนนสูงสุดที่ใช้แลกต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป)
หรือ

14 ก.พ. 64 – 31 พ.ค. 64

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนน
• ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
• หากไม่ต้องการแลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0

  • แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Lotus