ห่วงใยสุขภาพ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

ซื้อวัคซีนพร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
ใช้คะแนน KTC FOREVER 1,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อซื้อวัคซีนตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนดผ่านบัตรเครดิต KTC

รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

1.

โรงพยาบาลวิภาวดี

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ส.ค. 65

2.

โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียน

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 65 – 31 ส.ค. 65

3.

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65

4.

โรงพยาบาลปิยะเวท

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ส.ค. 65

5.

โรงพยาบาลพญาไท 2

ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 65 – 31 ส.ค. 65

6.

เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์

ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 65 – 31 ส.ค. 65

7.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65

19 มี.ค. 65 – 31 ส.ค. 65 (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย