รวมบริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 13%

สิทธิประโยชน์ 1 :
รวมบริการตรวจภูมิคุ้มกัน จากโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์ 2 :
แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อชำระค่าบริการตรวจภูมิคุ้มกัน ผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืน 130 บาท

วิธีการรับสิทธิ์
ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ : ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

โรงพยาบาลนวเวช

Promotion

Promotion

Period

แบบ Anti-SARS-Cov-2 (quantitative) Anti - Spike

1,200 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

แบบ COVID-19 Antibody Neutralizing Assay

1,500 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

แบบ Anti-SARS-Cov-2 (quantitative) Anti – Spike และ COVID-19 Antibody Neutralizing Assay

2,400 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

หมายเหตุ:
• ราคานี้รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
• โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โรงพยาบาลเมดพาร์ค

Promotion

Promotion

Period

SARS-CoV-2 Spike Protein Antibodies Testing

1,500 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

หมายเหตุ:
• ราคานี้เป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ Anti-Spike Protein หลังจากฉีดวัคซีน หรือได้รับเชื้อ โดยไม่รวมการปรึกษาแพทย์
*สามารถเจาะเลือดได้ที่ชั้น 8 โซน D เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
• ราคานี้รวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
• ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
• ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โรงพยาบาลวิภาวดี

Promotion

Promotion

Period

ตรวจหาภูมิคุ้มกัน Covid-19
(Anti-S (RBD) IgG Testing)

1,200 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

• ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
• เมื่อซื้อ แพ็คเกจแล้ว สามารถเข้ามารับบริการตรวจได้เลย ที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น G อาคาร 2 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
• แพคเกจซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โรงพยาบาลเจ้าพระยา

Promotion

Promotion

Period

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน Covid-19
( SARS-Cov IgG antibody testing)

999 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

หมายเหตุ:
• ราคาข้างต้นรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลแล้ว
• ราคาข้างต้นไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษใด ๆ, สิทธิ์บริษัทคู่สัญญา, สิทธิ์ประกัน
• ราคาข้างต้นไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกประกันต่าง ๆ ได้
• ราคาข้างต้นสำหรับคนไทยเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


โรงพยาบาลพระรามเก้า

Promotion

Promotion

Period

แพ็กเกจตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด
(SARS-Cov IgG antibody testing)

1,500 บาท

17 ส.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

หมายเหตุ:
• ราคาข้างต้นรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาลแล้ว
• สามารถเข้ารับการตรวจหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 21 วัน
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย