โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคใต้

ลดสูงสุด 10% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชันเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต)

ส่วนลด 10%
ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

077 429 500
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรังรวมแพทย์

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (OPD/IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

075 218 988
https://www.trphhospital.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts)
ราคา 1999 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

โปรแกรมตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibro Scan) ราคา 1,999 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

076 254 425
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts)
ราคา 1999 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่าง)

โปรแกรมตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibro Scan) ราคา 1,999 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

076 361 888
โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

077 956 789
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ) ค่าแลป (ยกเว้นแล้ปนอก)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ จากราคาโปรโมชั่น

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน สำหรับรายการที่กำหนด
- OPD ที่มีค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 3,000 บาท
- IPD ที่มีค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 10,000 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

075 205 555
https://wattanapat.co.th
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

074 310 310 # 80115
https://www.sikarin.com
โรงพยาบาลนครพัฒน์

ส่วนลด 10%
ค่ายา ,ค่าอาหาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ดี 2
สำหรับช่วงอายุ 35- 45 ราคา 1599 บาท ราคาปกติ 1899 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธ์
ราคา 499 ราคาปกติ 569 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

075 305 999
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (IPD/OPD)
(ยกเว้นยาพิเศษ ค่าวัคซีน ค่า Lab ค่าธรรมเนียมแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

โรงพยาบาลนครินทร์

ลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่า X-Ray ธรรมดา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) (ยกเว้นค่าแพทย์)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

075-450450-2
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษหรือยาผู้ป่วยเฉพาะราย)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

074 200 200
โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
ค่า OPD/IPD

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2
สำหรับอายุ 30-40 ปี ราคา 2,360 บาท ราคาปกติ 3,080 บาท

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

077 658 555
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 15%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
ค่ายา เวชภัณฑ์และ X-Ray

ส่วนลด 30%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (เฉพาะโปรแกรม platinum)

ผ่อนชำระ 0% นาน 3-6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

077 332 654-5
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

ส่วนลด 5%
- ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (OPD)
- ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง (IPD)

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

076 237 220-6
โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

073 223 600-4
โรงพยาบาลนครคริสเตียน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และยาพิเศษ)

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

075 356 214 #229
www.nchhos.com
โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

073 348 100
โรงพยาบาลปิยะรักษ์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา (IPD/OPD)

1 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

080 436 4477
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย