โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคกลาง โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคกลาง

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคกลาง

ลดสูงสุด 30% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
*เงื่อนไขการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงพยาบาล

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลเอกชัย

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง,ค่ายา

ส่วนลด 10%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care Plus 2-3 (จากราคา Package)

แบ่งชำระ 0 % นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป *สำหรับบริการที่กำหนด
- แพคเกจฝากครรภ์
- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์
- ศัลยกรรมความงาม ได้แก่ เสริมจมูก, ตา, หน้าอก

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 417 999
https://www.ekachaihospital.com
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- ราคา 3,050 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 2
สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ราคา ปกติ 4,050 บาท

- ราคา 4,050 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ 3
สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ราคา ปกติ 5,780 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

035 551 673
https://www.thonburi-uthong.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และห้องผู้ป่วยวิกฤกตหัวใจ CCU)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

055 051 724
โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

ผ่อนชำระ 0%
- นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท - 69,999 บาท
- นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

056 221 222
https://www.srisawan.com
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

ส่วนลด 15%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 270 080-7
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ส่วนลด 30 %
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 715 001-5 ต่อ 163
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (ยกเว้นยาที่ต้องสั่งพิเศษจากภายนอก)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 410 700-6
https://www.vichaivej.com
โรงพยาบาลราชธานี

ส่วนลด 30%
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ทุกโปรแกรม (ยกเว้นค่าแพทย์)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

035 335 555-66
https://www.rajthanee.com
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายา
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอก)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

02 441 7899
https://www.vichaivej.com
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

ส่วนลด 10 %
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

035 249 249
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ส่วนลด 5 %
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

055 909 888
https://www.phitsanulok-hospital.com
โรงพยาบาลเบญจรมย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ราคา 2,990 บาท ราคาปกติ 4,990 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

036 412 160 #400
โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษและวัคซีน)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram with ultrasound Breast) ราคา 2,900 บาท
- โปรแกรมภาวะกระดูกพรุน (Bone Dens Lumbar Hip ) ราคา 2,900 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะไขมันสะสมในตับด้วยเครื่อง Fibro Scan ราคา 2,900 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 219 600
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

ส่วนลด 30%
- ค่าห้อง ยกเว้นห้อง ICU ห้องหัตถการ ห้องผ่าตัด

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

032 417 070-9
http://www.mahachaipetcharat.com
โรงพยาบาลมหาชัย 1

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- ค่ายา

ส่วนลด 15%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตั้งแต่ Standard ขึ้นไป

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

034 424 990
โรงพยาบาลมหาชัย 2

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

02 431 0054
https://www.mahachai2.com
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย