โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออก

ลดสูงสุด 30% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

039 605 666
https://www.sirivejhospital.com
โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

ส่วนลด 10% ค่าห้อง

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

033 009 800
https://www.vibharamlcb.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

ส่วนลด 10% ค่ายา
(ยกเว้น ยาพิเศษ เวชภัณฑ์,ค่าแพทย์)

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
(ยกเว้น ICU,CCU,LR,NST ค่าอาหาร ค่าบริการ รพ.)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 921 999
https://www.bangkokhospitalrayong.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปลวกแดง

ส่วนลด 10% ค่ายา
(ยกเว้น ยาพิเศษ เวชภัณฑ์,ค่าแพทย์)

ส่วนลด 10% ค่าห้อง
(ยกเว้น ICU,CCU,LR,NST ค่าอาหาร ค่าบริการ รพ.)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 921 999
https://www.bangkokhospitalrayong.com
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล และค่า LAB (IPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 428 374
https://www.pattayainterhospital.com
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)

- พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ราคา 650 บาท ราคาปกติ 1,290 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

033 050 600
https://www.rpchospital.com
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)

- พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ราคา 650 บาท ราคาปกติ 1,290 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 575 134
https://www.chularat.com
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)

- พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

037 239 665
https://www.chularat.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)

- พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

091 772 4302
https://www.cholvaej.com
โรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
ที่ทำในโรงพยาบาล (ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)

- พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ)

- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Check up cancer plus
ราคา 3,900 บาท ราคาปกติ 9,800 บาท

รับเพิ่มรายการตรวจคัดกรองมะเร็ง 5 รายการ
- ตรวจเลือกหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
- ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
- ตรวจเลือดหารสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
- ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ ตับอ่อน (CA19-9)
- ตรวจเลือดหารสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)

- วัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธ์
ราคา 650 บาท ราคาปกติ 1,290 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

091 772 4302
https://www.chularatrayong.com
คลินิกกายภาพบําบัด รีบาลานซ์

1.โปรแกรม Standard Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน
- ราคา 999 บาท ราคาปกติ 2,000 บาท

2.โปรแกรม High Innovation Program กายภาพบำบัด 7 ขั้นตอน +Shockwave
- ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 5,500 บาท

3.โปรแกรม สำหรับ Standard Program + Balance Stretching
- ราคา 1,699 บาท ราคาปกติ 3,200 บาท

4.โปรแกรม Hight Innovation Program 15 ครั้ง
- ราคา 35,520 บาท ราคาปกติ 52,500 บาท

เงื่อนไข: ข้อ 1- 3 สำหรับการเข้ารับบริการครั้งแรกเท่านั้น

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- ราคา 3,888 บาท ราคาปกติ 7,999 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ราคา 750 บาท ราคาปกติ 1,100 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

033 038 888
กายคตา คลินิก สาขา พัทยา

โปรแกรม Pain Management รักษาอาการปวด โดยไม่ผ่าตัด
- ราคา 2,590 บาท จำนวน 2 ครั้ง ปกติ 3,600 บาท

(สามารถใช้ได้ 2 เครื่องมือ ระยะเวลาในการรักษา 30 นาทีต่อครั้ง ตรวจประเมินอาการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ การใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อย่าง PMS หรือ Shockwave หรือ High Power Laser)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 423 213
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (ยกเว้น ห้อง ICU/CCU/NICU/PICU)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ

ส่วนลดทันตกรรม
- ส่วนลด 15 % ขูดหินปูน
- ส่วนลด 5% ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 259 999 # 3294
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา
(ยกเว้น ยาพิเศษ ,ห้อง ICU, ห้อง IMCU)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

039 319 801
โรงพยาบาลศรีระยอง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ยกเว้น ICU ,CCU,NS,LR,ค่าอาหาร,ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล
- ค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ,เวชภัณฑ์พิเศษ,ค่าแพทย์)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 998 555, 038 108 888
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB ,ค่า X-Ray

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 488 777
www.pattayamemorial.com
โรงพยาบาลเอกชล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 939 999
โรงพยาบาลเอกชล 2

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

038 939 888
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย