โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรโมชั่นโรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล/คลินิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดสูงสุด 30% สิทธิประโยชน์รพ.และคลินิก

ชื่อโรงพยาบาลรายละเอียดโปรโมชั่นเบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้อง)

ส่วนลด 5%
- ค่ายา
(ยกเว้น ยาอันตราย, ยาควบคุมพิเศษ, วัตถุออกฤทธิ์, วัตถุเสพติด, ยาหรือเวชภัณฑ์จากภายนอก โรงพยาบาล)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ส่วนลด 5%
- ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม
(ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 088 960
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง , ค่ายา
(ยกเว้นห้อง ICU, ยาควบคุม และยากลุ่มพิเศษ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

045 280 040-55
https://www.rajavejubon.com
โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ส่วนลด 10%
(ยกเว้นห้อง ICU,ยาควบคุม และยากลุ่มพิเศษ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

0 4333 3555,088 557 1510
https://rph.co.th
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

043 840 444
https://www.kalasinthonburi.com
โรงพยาบาลเอกอุดร

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา
- ราคา 2,450 บาท โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ราคาปกติ 5,430 บาท
- ราคา 590 บาท วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาปกติ 1,140 บาท

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 342 333 ต่อ 11888 หรือ 1187
https://aekudon.com
โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา และเวชภัณฑ์

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 756 313
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
(ยกเว้นค่าอาหาร ค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาล)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ

ส่วนลด 5%
- วิตามินเสริมสร้างภูมิคุ้มกันศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ป้องกันฟื้นฟู

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 188 999
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

045 613 342
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

045 429 100
https://ubonrak.com
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง เฉพาะห้องประเภทมาตรฐาน (Standard)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ แล็บพิเศษ ค่าแพทย์ , ค่าบริการเหมาจ่ายทุกรายการ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

043 042 888
โรงพยาบาลป.แพทย์ 1

ส่วนลด 10%
- ค่ายา

ส่วนลด 30%
- ค่าห้องพัก

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 234 999
https://www.porphat.com
โรงพยาบาลป.แพทย์ 2

ส่วนลด 10%
- ค่ายา

ส่วนลด 30%
- ค่าห้องพัก

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 234 999
https://www.porphat.com
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 421 412
กายคตา คลินิก

โปรแกรม Pain Management รักษาอาการปวด โดยไม่ผ่าตัด
- ราคา 2,590 บาท จำนวน 2 ครั้ง ปกติ 3,600 บาท

(สามารถใช้ได้ 2 เครื่องมือ ระยะเวลาในการรักษา 30 นาทีต่อครั้ง ตรวจประเมินอาการโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ การใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง อย่าง PMS หรือ Shockwave หรือ High Power Laser)

สาขาที่ร่วมรายการ ขอนแก่น,สาขาอุดรธานี,สาขาเทอมินัล โคราช

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

087 925 1188
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 870 000 # 3302
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

043 515 191
https://roietthonburi.com/
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (IPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 219 888
https://wattanahospital.net/
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์

ส่วนลด 5%
- สำหรับค่าห้องและค่ายา (ยกเว้น ค่า CT-Scan ค่า DF แพทย์ ค่าสลายนิ่ว ค่าฟอกไต ค่าเลือด โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไข ของโรงพยาบาล) ทั้งในระบบบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 611 222
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง, ค่ายา

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

043 002 002
โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (IPD)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพตามอายุ

ส่วนลด 5%
- ค่ายา (OPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

042 219 888 #6618
https://wattanahospital.net
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

ส่วนลด 30%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ส่วนลด 15%
- ค่ายา (OPD)

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (IPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

045 244 660
โรงพยาบาลสุรินทร์ รวมแพทย์

ส่วนลด 10%
- ค่ายา (IPD/OPD)
- ค่าห้อง พิเศษ A ห้องพิเศษ B และห้อง ICU

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 511 523 ,044 514 449
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ มัตสุบายาชิ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (IPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 813 222
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง (IPD)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 292 249-53, 044 461 972
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
- ค่ายาและค่าตรวจ LAB
(ยกเว้นค่าแพทย์ ค่า X-Ray และค่าทัตกรรม)

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

044 292 249-53, 044 461 972
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย