ยิ้มได้ทุกการรักษา กับบัตรเครดิต KTC ยิ้มได้ทุกการรักษา กับบัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดตลอดรายการ ที่โรงพยาบาล/คลินิกที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์ที่ 1: สำหรับรายการผ่อนชำระ 0%
รับเครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อมียอดผ่อนชำระ 0% นาน 3 – 10 เดือนตามที่กำหนด ที่โรงพยาบาลและคลินิกที่ร่วมรายการ ดังนี้

รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบริการผ่อนชำระ 0% ต่อเซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืนยอดผ่อนชำระ/เซลส์สลิป
200 บาท 10,000 – 29,999 บาท
650 บาท 30,000 – 69,999 บาท
1,500 บาท 70,000 – 149,999 บาท
3,000 บาท 150,000 – 299,999 บาท
6,000 บาท 300,000 บาทขึ้นไป

*เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและคลินิกกำหนด

เงื่อนไขการผ่อนชำระและรายชื่อโรงพยาบาล/คลินิกที่ร่วมรายการ: คลิก

วิธีการรับสิทธิ์
*ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ HOS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/hospital โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:
▪ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
▪ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น

1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66


สิทธิประโยชน์ที่ 2: สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน
แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 130 บาท
ที่โรงพยาบาล/คลินิกทั่วประเทศ

วิธีการรับสิทธิ์

ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ HOP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/hospital

1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย