สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเพชรรัตน์

- ลด 10% ค่าตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า( MRI) ตามโปรแกรมที่กำหนด

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเพชรรัตน์