สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

- ลด 10% เฉพาะค่ายา

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 เม.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท