โปรโมชั่น ศาลาอยุธยา (sala ayutthaya)

ห้องพักราคาพิเศษ

ลด 15% จากราคา Daily Best Rate บนเว็บไซต์โรงแรม สำหรับทุกประเภทห้องพัก
สำรองห้องพักผ่าน www.salaayutthaya.com ระบุรหัสส่วนลด "SALAKTC20"

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ฟรี Wi-Fi
  • ลด 10% สำหรับค่าอาหาร ณ ห้องอาหารศาลาอยุธยาอีเทอรี่ แอนด์ บาร์

15 ก.พ. 63 – 20 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียด ศาลาอยุธยา
โทร: 035 242 588
อีเมล: stay@salaayutthaya.com
เว็บไซต์: www.salaayutthaya.com
ที่อยู่: 9/2 หมู่ 4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศาลาอยุธยา