โปรโมชั่น ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ (sala rattanakosin Bangkok)

ห้องพักราคาพิเศษ

ลด 15% จากราคา Daily Best Rate บนเว็บไซต์โรงแรม สำหรับห้องพักทุกประเภท
ผ่านเว็บไซต์โรงแรม www.salarattanakosin.com ระบุรหัสส่วนลด 'SALAKTC20'

สิทธิพิเศษอื่นๆ

  • ฟรี Wi-Fi
  • ลด 10% สำหรับค่าอาหาร ณ ห้องอาหารศาลารัตนโกสินทร์ อีเทอรี่ แอนด์ บาร์

15 ก.พ. 63 – 20 ธ.ค. 63

สอบถามรายละเอียด ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 
โทร: 02 622 1388
อีเมล: stay@salarattanakosin.com
เว็บไซต์: www.salarattanakosin.com
ที่อยู่: 39 ซอยท่าเตียน ถ.มหาราชพระบรมมหาราชวัง พระนคร กทม. 10200

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ